Fed przedstawił również swoje nowe prognozy gospodarcze. Spodziewa się on, że amerykański PKB spadnie w tym roku o 3,7 proc., by w 2021 r. wzrosnąć o 4 proc., w 2022 r. o 3 proc. a w 2023 r. o 2,5 proc. Stopa bezrobocia ma wynosić 7,6 proc. na koniec 2020 r., 5,5 proc. w 2021 r., 4,6 proc. w 2022 r. i 4 proc. w 2023 r. Fed zaznaczył oczywiście, że kondycja gospodarki będzie w dużym stopniu zależna od pandemii koronawirusa.