Liczba i kwota dotyczą instytucji objętych badaniem „Nadużycia w sektorze finansowym” przeprowadzonym przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych i EY Polska.

- Rok 2020 przyniósł kolejne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa dla całej branży finansowej, a wielu profesjonalistów zauważało wzrost zagrożenia nadużyciami. Oprócz wskazania najczęściej występujących schematów wyłudzeń oraz aktualnych trendów w zapobieganiu naruszeniom, chcemy odpowiedzieć na pytanie, jakie nowe strategie działania podjęły przedsiębiorstwa w zakresie prewencji i zwalczania fraudów – mówi Mariusz Witalis, partner i lider działu zarządzania ryzykiem nadużyć EY w Europie Centralnej i Środkowowschodniej.

Wśród wyzwań dla branży ponad 50 proc. badanych ekspertów zgłaszała problemy wynikające z utrudnionych przez pandemię postępowań sądowych, a ponad 30 proc. problemy z obiegiem dokumentów. Eksperci wskazywali też m.in. na utrudniony kontakt z klientem. W tegorocznym badaniu, dla uzyskania skali porównawczej, również zostanie sprawdzone, czy te kwestie istotnie wpłynęły na skalę zjawiska nadużyć i walkę z nim.

- Pandemia odcisnęła swoje piętno w zakresie przebiegu postępowań sądowych czy procedury obsługi klientów, ale bezsprzecznie spowodowała również np. przyśpieszenie cyfryzacji sądownictwa. Bardzo istotnym jest, aby porównywać skalę danego zjawiska w ujęciu rokrocznym, bo to daje nam pełny obraz zmiany konkretnego trendu. Jestem zatem bardzo ciekawy, czy w tym roku wyniki badania będą zbieżne z zeszłorocznymi. Z całą jednak pewnością Raport ZPF i EY stanowi cenne źródło wiedzy o skali nadużyć w sektorze finansowym i metodach ich zwalczania – podkreśla mec. Marcin Czugan, prezes ZPF. Wyniki tegorocznego badania zostaną opublikowane na początku listopada.