Do czasu powołania prezesa do kierowania spółką delegowała ze swego grona Anitę Elżanowską. Do czasowego wykonywania czynności członka zarządu delegowała Michała Bernaczyka.

W połowie lutego nadzwyczajne walne zgromadzenie PZU dokonało zmian w składzie rady nadzorczej. Odwołanych zostało siedmioro członków rady, a powołano dziewięcioro nowych.