Dobry rok PZU, z rekordem zebranej składki

Grupa PZU zwiększyła w 2022 r. przypis składki brutto do rekordowego poziomu 26,7 mld zł. Zysk netto wyniósł 3,374 mld zł, a rentowność wzrosła do 19,5 proc.

Publikacja: 30.03.2023 09:11

Dobry rok PZU, z rekordem zebranej składki

Foto: materiały prasowe

Największy polski ubezpieczyciel ogłosił w czwartek swoje wyniki za 2022 r. W komunikacie zwraca uwagę na skokowy wzrost inflacji, z którym musieli się mierzyć jego klienci.

- Zrobiliśmy wiele, by jak najlepiej dopasować naszą ofertę do ich potrzeb i oczekiwań (…). Dzięki temu w 2022 r. wypracowaliśmy rekordowy przypis składki na poziomie 26,7 mld zł, co oznacza wzrost o 1,6 mld zł, tj. 6,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, a także przekroczenie celu strategicznego - mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU. - W samym czwartym kwartale zeszłego roku sprzedaż ubezpieczeń osiągnęła niemal 7,7 mld zł, rosnąc o 12,3 proc. rok do roku, co także jest historycznie najlepszym wynikiem. Osiągnęliśmy bardzo dobre rezultaty zwłaszcza w segmencie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, gdzie sprzedaż wzrosła o 10 proc., a w samym czwartym kwartale o 13,6 proc., przy utrzymaniu ich wysokiej rentowności - dodaje.

Czytaj więcej

PZU sowicie zarabia na kontrakcie z Igą Świątek

I przekonuje, że te wyniki pokazują, że nawet z pozycji lidera z największym udziałem w bardzo konkurencyjnym rynku ubezpieczeniowym PZU potrafimy ciągle rozwijać swój podstawowy biznes.

Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej wyniósł w 2022 r. 3,374 mld zł, i był nieco powyżej wyniku z roku poprzedniego i tylko o 1 proc. poniżej celu strategicznego zaplanowanego na 2024 r. - To najlepszy rezultat od 13 lat – chwali się ubezpieczyciel. 

W czwartym kwartale zysk wyniósł 1,234 mld zł, co oznacza wzrost o 28,1 proc. r/r i znacząco przekroczył oczekiwania analityków.

Zwrot na kapitale (ROE) osiągnął poziom 19,5 proc., o 0,9 pkt proc. wyższy niż rok wcześniej i o 2,1 pkt proc. powyżej planów zapisanych w strategii grupy. PZU zwraca uwagę, że ten rezultat został osiągnięty przy regularnych wypłatach dywidendy, na którą w zeszłym roku przeznaczył 1,675 mld zł (1,94 zł na akcję). Łącznie od czasu debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom 27,2 mld zł. W ratingu S&P Grupa PZU utrzymuje ocenę A- z perspektywą stabilną – jedną z najwyższych w polskim sektorze finansowym.

Czytaj więcej

Giełdowi giganci nadzieją emerytalną inwestorów

Grupa PZU wskazuje też, że należące niej Bank Pekao i Alior Bank pomimo redukcji popytu kredytowego i wzrostu kosztów funkcjonowania sektora bankowego dołożyły do jej wyniku w 2022 r. 580 mln zł, a więc tylko o 4 proc. mniej niż rok wcześniej.

Największy polski ubezpieczyciel wylicza, że zebrana przez Grupę PZU na naszym rynku składka w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych wzrosła w całym 2022 r. o 10 proc. – do 15,5 mld zł, a w czwartym kwartale o 13,6 proc. r/r – do ponad 4,6 mld zł. Najmocniejszy wzrost sprzedaży rok do roku PZU osiągnął w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych – o 15,1 proc (w samym czwartym kwartale o 20,8 proc. r/r), szczególnie w obszarze ubezpieczeń korporacyjnych (o 37,5 proc w całym roku i 50,8 proc. w czwartym kwartale). W segmencie komunikacyjnym przypis składki w 2022 r. wzrósł o 6,4 proc., a w czwartym kwartale o 7,2 proc. r/r, przy czym nastąpiło to głównie dzięki bardzo dobrej dynamice sprzedaży polis autocasco, która wzrosła w całym zeszłym roku o 14,5 proc. a w czwartym kwartale o 13,4 proc. r/r. Średnia cena polisy OC komunikacyjnego na polskim rynku dalej w 2022 r. spadała, by ustabilizować się w drugiej połowie roku. 

Składka zebrana w ubezpieczeniach na życie wyniosła w 2022 r. 8,6 mld zł (spadek o 1,9 proc. r/r), a w samym czwartym kwartale ponad 2,3 mld zł (wzrost o 8,5 proc. r/r).

IT
Każdy może sprawdzić, czy jego dane wyciekły. Rządowa aplikacja zaliczyła wpadkę
Materiał Promocyjny
Naszpikowane technologiami Volkswageny na wyciągnięcie ręki w niezwykłym finansowaniu
Ubezpieczenia
Auta z rosyjską rejestracją nie mają już Zielonej Karty
Ubezpieczenia
Ceny polis idą w górę, ale to nie z ich powodu rosną długi klientów
Ubezpieczenia
Dobry początek roku dla PZU
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Ubezpieczenia
Przeregulowanie rynku zagraża biznesowi ubezpieczeniowemu
Ubezpieczenia
Ceny polis nadal rosną, ale coraz wolniej