Od minionego czwartku do poniedziałku papierowe zyski takich graczy wyniosły 2,29 mld dolarów, podkreśla Bloomberg przytaczając dane firmy S3 Partners.

Podczas trzech sesji giełdowych zamknięcie SVB i przejęcie Signature Bank przez Federalną Korporację Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) mocno dotknęło fundusze ETF. Straciły one wówczas 23 proc.

W takim otoczeniu jak ryby w wodzie do pewnego momentu czuli się grający na krótko. Ta strategia polega na sprzedaży pożyczonych akcji, a kiedy odpowiednio potanieją odkupuje się je na rynku i oddaje inkasując różnicę kursów.

Tym razem jednak nie wszystko potoczyło się po myśli takich inwestorów. Wstrzymanie handlu tymi papierami uniemożliwia im realizację zysków.