W końcu stanowisko szefa resortu finansów zastało obsadzone, po niemal trzech miesiącach wakatu, gdy Tadeusz Kościński odszedł w związku z błędami we wdrażaniu Polskiego Ładu. We wtorek prezydent Andrzej Duda powołał na tę funkcję Magdalenę Rzeczkowską, dotychczasową wiceminister finansów i szefową Krajowej Administracji Skarbowej.

Jak podaje MF, Rzeczkowska jest m.in. absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UW. Jej kariera zawodowa związana jest głównie z administracją publiczną, od 1998 r. pracowała w Głównym Urzędzie Ceł, a od 2002 r. – w Ministerstwie Finansów, gdzie pełniła też funkcje dyrektorskie. A w kwietniu tego roku otrzymała akt mianowania na stopień nadinspektora Służby Celno-Skarbowej, dołączając tym samym do korpusu generałów RP.

Czytaj więcej

Nowym ministrem finansów ma zostać Magdalena Rzeczkowska, szefowa KAS

W czasie swojej kariery w MF, zajmowała się głównie kwestiami celno-skarbowymi, np. współtworzyła ustawę Prawo celne i przepisy wykonawcze, gdy Polska wchodziła do UE. W 2016 r. koordynowała całość procesu wdrożenia nowych przepisów Unijnego Kodeksu Celnego. Inicjowała lub koordynowała proces wprowadzania szeregu rozwiązań prawnych i organizacyjnych wspierających działalność przedsiębiorców zaangażowanych w import i eksport towarów do krajów trzecich. Była także odpowiedzialna za przebieg procesu elektronizacji obsługi procesów celnych (obecnie 100 proc. zgłoszeń celnych jest obsługiwanych elektronicznie). Z jej inicjatywy wprowadzono nowatorskie rozwiązania prawne w zakresie trybu prowadzenia postępowania w sprawach celnych. W ostatnim czasie z powodzeniem przeprowadziła reformę w zakresie dokonywania odpraw celnych – wdrożenie Centrów Dokonywania Odpraw Celnych (CUDO).

Jak podaje MF na swojej stronie, jest mężatką, ma trzech synów. W opiniach ekonomistów można usłyszeć, że jest osobą zorganizowaną, merytoryczną i kompetentną jeśli chodzi o kwestie działania aparatu celno-skarbowego (choć ostatnio pracownicy KAS zaczęli strajk w związku z mniejszymi od oczekiwań podwyżkami płac). Jednak jako mankament można uznać, że w czasie pracy MF, Rzeczkowska nie zajmowała się takimi kwestiami jak polityka finansowa, podatkowa czy budżetowa. Tymczasem to właśnie na tym polu resort finansów stoi przed największymi wyzwaniami.