UKNF posiada oszacowanie potencjalnych skutków zmian otoczenia prawnego dotyczącego walutowych kredytów hipotecznych – informuje Jacek Barszczewski, rzecznik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Główne zagregowane wnioski z tych analiz zostaną we wtorek opublikowane na stronie internetowej UKNF. Izba Cywilna Sądu Najwyższego ma wydać 25 marca kluczową uchwałę w sprawach frankowych, która może jeszcze ułatwić klientom wygrywanie z bankami w sądach. Bankowcy zastanawiają się zatem, czy SN zwróci się do NBP lub KNF z prośbą o przedstawienie wpływu orzeczeń na system finansowy.

– Ustawa przewiduje jedynie możliwość zasięgnięcia opinii prokuratora generalnego jako instytucjonalnego strażnika praworządności, praw obywateli i interesu społecznego. O nadesłanie takiej opinii zwrócił się prezes kierujący pracami Izby Cywilnej – mówi Aleksander Stępkowski, rzecznik SN.

Zaznacza, że nie ma podstaw pozwalających SN zwrócić się do NBP lub do KNF z prośbą o wydanie opinii na temat konsekwencji finansowych, jakie mogą się wiązać z daną odpowiedzią na pytania frankowe. Zatem ani KNF, ani NBP nie przedstawiły SN analiz skutków ekonomicznych frankowych uchwał Izby Cywilnej SN.

– Nadesłanie takiej analizy mogłoby inspirować rozmaite domysły lub opinie dotyczące chęci wpływania na niezawisły sąd – mówi Stępkowski.

Czy SN uwzględni, wydając frankową uchwałę, jej negatywne skutki dla systemu finansowego? – Podejmując uchwałę, SN wypowiada się w przedmiocie wykładni obowiązujących przepisów. Czyni to w oparciu o znane prawoznawstwu metody wykładni – odpowiada Stępkowski. Na początku lutego mówił, że SN podejmuje decyzje, „kierując się kryteriami prawnymi, nie zaś ekonomicznymi lub względami takich lub innych polityk gospodarczych".