Według najświeższych danych umów o zarządzanie PPK nie zawarło z uprawnionymi do tego instytucjami 645 tys. firm z prawie 940 tys. PFR wysłał do nich wezwania do złożenia wyjaśnień. 590 tys. firm dostało je poprzez elektroniczny kanał ZUS. Pozostałe blisko 60 tys. otrzymuje wezwania w formie papierowej.

Czytaj więcej

Oszczędności z ZUS, KRUS, PPK, PPE, IKE, IKZE i OFE w jednym miejscu

Pierwsze wyniki akcji

– Na te nasze wezwania do dziś odpowiedziało już blisko 280 tys. firm – mówi „Rzeczpospolitej" Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR. – Tak jak się spodziewaliśmy, 95 proc., czyli przeszło 261 tys. z tych firm, które już nam odpowiedziały, to firmy, które nie zawarły umów o zarządzanie PPK, bo są mikroprzedsiębiorstwami i miały do tego prawo – dodaje.

Wylicza też, że ponad 10 tys. zgłosiło PFR brak zatrudnienia. Kolejne 2 tys. zakończyło działalność gospodarczą. – To, co cieszy, to fakt, że w wyniku naszych wezwań ponad 16,2 tys. firm podpisało umowy o zarządzanie PPK – mówi Marczuk.

Zwraca uwagę, że dzięki digitalizacji wezwań, czyli wysyłaniu ich w formie elektronicznej, PFR zaoszczędził ponad 7 mln zł. Oszczędził też dużo czasu, bo weryfikacja kilkuset tysięcy papierowych odpowiedzi na wezwania do złożenia wyjaśnień byłaby o wiele trudniejsza i długotrwała.

– Będziemy robić jeszcze dwie rzeczy. Będziemy więc trochę wyrywkowo sprawdzać, czy to, co nam odpowiedziały firmy, jest zgodne z prawdą. Nie ma powodu, żeby im nie wierzyć, ale jesteśmy zobowiązani do dochowania staranności w tym zakresie – mówi wiceprezes PFR. – Potem, gdy gdzieś do końca pierwszego półrocza zamkniemy proces weryfikacji, będziemy wzywać do złożenia wyjaśnień te firmy, które ciągle tego nie zrobią – dodaje.

Tym razem PFR będzie już bardziej stanowczy i kategoryczny. – Prosimy więc firmy, aby poświęciły jeszcze teraz pięć minut na wypełnienie formularza z wyjaśnieniami, a jeśli nie mają wytłumaczenia, by podpisały umowy o zarządzanie PPK – mówi Bartosz Marczuk.

Ostateczna sankcja za niezawarcie umowy o zarządzanie PPK to nawet 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń. – Nie chcemy używać tego narzędzia i nim straszyć. Staramy się polubownie zachęcać firmy do wypełnienia ich ustawowego obowiązku. Chcemy tworzyć dobrą atmosferę wokół PPK – zaznacza Bartosz Marczuk.

Przybywa uczestników

Na razie Polski Fundusz Rozwoju nie ma jeszcze danych, o ile wzrosła liczba uczestników PPK w wyniku procesu weryfikacji firm, które wcześniej nie przystąpiły do programu. Firmy, które to teraz zrobiły, w większości dopiero zapisują do PPK swoich pracowników. Zdaniem Bartosza Marczuka można jednak przyjąć, że jeśli w każdej z tych firm do PPK zapisze się co najmniej dwóch–trzech pracowników, to liczba uczestników tego programu wzrośnie o co najmniej kilkadziesiąt tysięcy. – Uczestników PPK cały czas przybywa. Mamy ponad 2,5 mln aktywnych rachunków i ponad 2,3 mln uczestników – mówi wiceprezes PFR.

Na koniec zeszłego roku wartość aktywów zgromadzonych na rachunkach w Pracowniczych Planach Kapitałowych sięgnęła 7,63 mld zł.