Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok korzystny dla samorządów, którym umożliwia odzyskanie znacznych kwot podatku od inwestycji.

– To oczekiwany wyrok, ważny dla wszystkich gmin w Polsce – mówi doradca podatkowy Joanna Rudzka.

Czytaj także: Jak rozliczać wydatki inwestycyjne w samorządach

Wyjaśnia, że dotyczy to budowy obiektów przeznaczonych na cele publiczne, takich jak świetlica czy stadion, które są wykorzystywane również do działalności komercyjnej. Chodzi o odpłatne imprezy, np. organizowane na stadionach koncerty czy też o wyjmowanie świetlic na wesela.

Sprawa rozpatrywana przez TSUE dotyczyła polskiej gminy Ryjewo, która w latach 2009–2010 zrealizowała inwestycję polegającą na budowie świetlicy wiejskiej. Początkowo świetlica była wykorzystywana przez gminny ośrodek kultury na cele nieodpłatne, więc gmina nie odliczyła VAT naliczonego od wydatków na inwestycję. W 2014 r. zmieniła jednak sposób wykorzystania świetlicy. Wynajmuje ją również odpłatnie na imprezy okolicznościowe. Wystąpiła o interpretację, by potwierdzić, że może odliczyć VAT w trybie tzw. korekty wieloletniej. Fiskus uznał, że nie ma takiego prawa, ponieważ w chwili ponoszenia wydatków na inwestycję nie działała w charakterze podatnika VAT.

Czytaj także: Samorządy muszą stosować odwrotne obciążenie w VAT przy inwestycjach

Gmina zaskarżyła interpretację do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który przyznał jej rację. Następnie sprawa trafiła do NSA, który skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału gmina ma prawo do korekty VAT od inwestycji, która w początkowym okresie była wykorzystywana na cele działalności nieopodatkowanej. Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że gmina jest uprawniona do odliczenia VAT poprzez tzw. korektę wieloletnią podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych, jeżeli za ich pomocą wykonuje czynności opodatkowane.

Joanna Rudzka wyjaśnia, że w praktyce organy podatkowe domagają się od gmin zapłaty VAT z tytułu imprez organizowanych np. w gminnych świetlicach czy na stadionach. Jednocześnie odmawiają im jednak prawa do odliczenia VAT.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

– Dlatego wyrok otwiera drogę do zwrotu podatku –mówi.

sygnatura akt: C-140/17