Jak wynika z najnowszego sondażu firmy Novus Opinion, zamiany korony szwedzkiej na euro życzy sobie obecnie tylko 25 proc. ankietowanych Szwedów. Przeciwko wspólnej europejskiej walucie opowiada się 61 proc. z nich, a 14 proc. jest niezdecydowanych (margines błędu wynosił 2,7 pkt proc.).

W ostatnich latach poparcie Szwedów dla euro oscylowało między 30 a 50 proc., przy czym w maju ub. r. wynosiło ono 49 proc.

Analityk Novus David Ahlin wyjaśnił, że przyczyną spadku zaufania szwedzkich obywateli do euro są zawirowania spowodowane kryzysem fiskalnym w Grecji.

Unijna waluta pozostaje jednak dość popularna wśród biznesmenów, którzy obecnie zmagają się z ryzykiem kursowym oraz kosztami transakcyjnymi wymiany walut. W sondażu Novus 40 proc. z nich (stanowili niespełna 6 proc. ankietowanych) było przeciwnych akcesji Szwecji do eurolandu.

[i]The Swedish Wire[/i]