8 maja umowę przedwstępną, a dziś przyrzeczoną podpisały Netia i Polskie Koleje Państwowe. Na mocy kontraktu Netia odkupiła od PKP wszystkie udziały w operatorze telekomunikacyjnym TK Telekom obsługującym grupę PKP i klientów biznesowych, w tym inne telekomy, płacąc niecałe 222 mln zł.

Aby umowa mogła zostać podpisana, potrzebne były zgoda walnego zgromadzenia PKP i zielone światło ze strony Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji na transakcję.

- Przed nami proces integracji firm. Wybierzemy rozwiązanie, który będzie korzystne dla klientów oraz spółek Grupy Netia. W najbliższych miesiącach podejmiemy decyzję o optymalnym modelu. Jednak już dziś jestem pewna, że powiększenie Grupy o aktywa TK Telekom zwiększy efektywność jej działania na rynku i dobrze wpisze się w skuteczną realizację założonej przez Grupę Netia strategii na kolejne lata – mówi cytowana w komunikacie prasowym Netii Bogusława Matuszewska, prezes oddelegowana do pełnienia obowiązków przez radę nadzorczą na trzy miesiące.

Według giełdowej firmy, przejęcie TK Telekom zwiększa potencjał Netii. Zasięg sieci szkieletowej Grupy zwiększy się o około 7,5 tys. km linii światłowodowych, a przychody grupy Netii w segmencie klientów biznesowych o ponad 28 proc. (bazując na danych za 2014 rok finansowy, pro forma).

Zdaniem Andrzeja Kondrackiego, dyrektora ds. strategii i rozwoju grupy, po wypłacie dywidendy i akwizycji TK Telekom, dźwignia finansowa grupy pozostaje na komfortowym poziomie (około 0,8 jeśli wziąć pod uwagę ubiegłoroczną EBITDA).

Netia zapowiada teraz szereg szczegółowych analiz, pozwalających na określenie docelowego modelu integracji TK Telekom. Szczegółowy plan zostanie zaprezentowany do końca 2015 roku.

TK Telekom był wystawiany na sprzedaż kilka razy. Ostatnio na przełomie 2012 i 2013 r.. Wówczas o firmę starało się więcej podmiotów niż w ostatnim rozdaniu. Hawe wystąpiło wtedy w konsorcjum z IT Polpager, kojarzonym z grupą Cyfrowego Polsatu, a PKP rozmawiały także z GTS.

Roczne przychody TK Telekom to około 200 mln zł, a EBITDA – około 40 mln zł.