Ubezpieczyciele wypłacają coraz wyższe odszkodowania ofiarom wypadków oraz ich rodzinom. Według danych PIU w 2014 r. odszkodowania z samochodowych polis OC przekroczyły 5,8 mld zł. Było to o przeszło 300 mln zł więcej niż rok wcześniej. Również UFG wskazuje, że w ostatnich latach z OC coraz częściej likwidowane są szkody osobowe (czyli takie, gdy ucierpiał człowiek). Przed rokiem liczba takich wypłat wyniosła 188,5 tys. (1,1 mld zł odszkodowań), natomiast do połowy tego roku sięgnęła 90,3 tys. (655,4 mln zł). Dla porównania, w 2008 r. liczba wypłat to zaledwie 64,1 tys. (386,2 mln zł).