Przed rokiem było to odpowiednio: prawie 8 mln zł i blisko 205 mln zł przychodów.

- Chociaż działaliśmy w trudnym otoczeniu rynkowym, to Grupa Otmuchów potrafiła zachować rentowność i zanotować zyski. Słabsze niż przed rokiem wyniki, będące efektem m.in. zmiany polityki zakupowej niektórych dyskontów stopniowo rekompensujemy wzrostem sprzedaży eksportowej – mówi Mariusz Popek, prezes Zarządu ZPC Otmuchów S.A.

W efekcie intensyfikacji działań proeksportowych, w trzecim kwartale udział eksportu w całości sprzedaży wzrósł do 18 proc. ( plus 4,0 p.p.). W wartościach bezwzględnych sprzedaż eksportowa wzrosła o ponad 3 mln zł. Działania, które zostały podjęte przez spółkę powinny zaowocować jeszcze lepszą sprzedażą eksportową w kolejnym roku – zaznacza zarząd.

Grupa Otmuchów tłumaczy, że oprócz rozwoju współpracy z nowymi i dotychczasowymi kontrahentami, prowadzi kompleksową analizę procesów operacyjnych, w wyniku czego wdrożyła szereg inicjatyw oszczędnościowych, które w konsekwencji mają prowadzić do poprawy wyników finansowych w kolejnych okresach.

- Wdrożone inicjatywy oszczędnościowe wygenerowały w tym roku już ok. 1 mln zł oszczędności. Będą one miały pozytywny wpływ na nasze wyniki w tym i kolejnych latach – podkreślił prezes Spółki.

Dalszy rozwój Grupy powinny zapewnić również inwestycje rozwojowe planowane na kolejne miesiące, które obejmować będą modernizacje i zakup nowych linii technologicznych oraz wprowadzenie produktów, które z perspektywy zarządu mogą wyróżnić się na tle rynku i branży.

- Planujemy w najbliższych latach inwestycje w nowe linie technologiczne w obszarach, w których grupa jest już istotnym graczem rynkowym, jak również w asortyment istotny z perspektywy rozwoju eksportu m.in. rynek produktów śniadaniowych i żelek – mówi Mariusz Popek.