Sieć w wydanym oświadczeniu informuje iż działa zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i odprowadza wszystkie wynikające z przepisów prawa polskiego należne podatki. Za rok obrotowy 2014 odprowadzono ponad 1 mld zł podatków - są to podatki CIT, VAT, PIT oraz inne. - Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że firma Lidl Polska nie otrzymała żadnych zwolnień w zapłacie podatku CIT, w tym nie skorzystała i nie korzysta z jakiegokolwiek zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych – mówi Anna Biskup, rzecznik sieci.

Zobowiązanymi do zapłaty podatku dochodowego są zarówno spółki kapitałowe (np. Lidl Polska Sp. z o.o.), jak i wspólnicy spółek osobowych (wspólnicy Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. sp.k.). Informacja o wysokości zapłaconego podatku dochodowego Lidl w Polsce wynika ze złożonych deklaracji podatkowych CIT-8.

- Tylko w ostatnich 2 latach obrotowych, Lidl zapłacił w Polsce łącznie ponad 1,8 mld zł podatków, w tym ponad 105 mln zł podatku dochodowego CIT w 2013 roku, oraz ponad 125 mln zł podatku dochodowego CIT w 2014 roku. Ponadto w latach 2010-2012 zapłaciliśmy prawie 200 mln zł podatku dochodowego CIT – dodaje Anna Biskup.

Dodatkowo Lidl informuje, iż rok 2014 zamknął przychodami netto na poziomie ponad 11,5 mld zł. Jednocześnie tylko w 2014 roku dostawcy firmy, a są to przede wszystkim polscy dostawcy, otrzymali od nas prawie 10 mld zł z tytułu zapłaty za zakupione u spółki towary. - Ponadto w 2014 r. umożliwiliśmy naszym polskim dostawcom zrealizowanie dodatkowych przychodów w wysokości 2,3 mld zł z tytułu eksportu ich towarów do spółek Lidl w innych krajach europejskich.

- Dlatego też firma Lidl Polska znalazł się na 15. miejscu Listy 2000 polskich przedsiębiorstw – rankingu dziennika Rzeczpospolita, z czego jesteśmy bardzo dumni – czytamy w oświadczeniu spółki wydanym w związku z informacjami o unikaniu przez czołowe sieci handlowe płacenia podatków w Polsce.