W województwie znajduje się ponad 1070 km torów – 5,3 proc. wszystkich linii w kraju. Państwowe znaczenie ma 375 km. Bardzo słabo rozwinięte są linie o charakterze regionalnym.

Większość dużych inwestycji ma się rozpocząć dopiero po 2014 r. Wówczas ruszy modernizacja torów z Warszawy do przejścia granicznego w Dorohusku przez Dęblin, Lublin i Chełm. Do 2013 r. PKP PLK, spółka odpowiedzialna za budowę i modernizację torów, ma mieć gotową dokumentację projektową tego odcinka. Jego budowa według obecnych szacunków będzie kosztować 1,1 mld euro. – Staramy się o przyspieszenie realizacji tego odcinka – mówi Małgorzata Kwiatkowska, rzecznik lubelskiego oddziału PKP Polskich Linii Kolejowych.

Nie wiadomo, jakim budżetem spółka będzie dysponować w tym roku. – Listę planowanych inwestycji wysłaliśmy do centrali. Do końca roku lub na początku przyszłego okaże się, które będziemy mogli realizować – twierdzi Małgorzata Kwiatkowska.

Wśród planowanych prac znajduje się m.in. modernizacja łącznicy kolejowej między Biebrzem i Wisłą za 7 mln zł, budowa wiaduktów i przepustów za ok. 40 mln zł. Modernizacja łącznic wiąże się ze zwiększeniem dopuszczalnej prędkości i przepustowości torów, np. przez dobudowanie drugiej nitki szyn.

PKP PLK mogą też sięgnąć po dotacje unijne znajdujące się w gestii marszałka, który na wsparcie kolei do 2013 r. przeznaczył ok. 35 mln euro. Za te pieniądze kolejarze chcą m.in. wybudować 15 km torów między Lublinem a lotniskiem w Świdniku, uruchomić komunikację pasażerską na trasie Lublin – Lubartów, zmodernizować łącznicę i przebudować stację Stawy.Na razie lubelski oddział PKP PLK kończy modernizację 120 km torów od Łukowa do Radomia za ponad 30 mln zł i budowę układu torowego do obsługi systemu przestawczego SUW na stacji granicznej Dorohusk. Inwestycja pozwoli na wykorzystanie tego samego taboru na polskich torach i u naszych wschodnich sąsiadów (tam tory są szersze).