Contact Center

największa firma outsourcingowa w branży call/contact center w Polsce, która ma także klientów wśród operatorów telekomunikacyjnych, wdrożyła system Microsoft Dynamics CRM 2011.

Wdrożenie realizowała firma Outbox, która zaimplementowała kilka nowych niestandardowych funkcjonalności w systemie uwzględniających specyfikę branży, w której działa Contact Center. - Były to takie moduły jak plan oferty (w ramach standardowego obiektu Oferta), walidacje duplikacji danych (w ramach obiektu Kontakt czy Konto) oraz zmiany w integracji z MS Outlook - mówi Małgorzata Kreps, konsultanntka Outoboxu.

Wdrożenie trwało około półtora miesiąca. Contact Center zamierza rozbudowywać system. - Rozbudowa będzie podążać w kierunku customizacji raportów, integracji z MS Share Point oraz dalszego rozszerzenia funkcjonalności obiektów Oferty i Faktury - mówi Małgorzata Kreps.