– Kondycja polskich firm jest dobra, ale nie euforyczna – uważa prof. Andrzej K. Koźmiński, założyciel Akademii Leona Koźmińskiego.

– Przychody największych firm rosną dosyć dynamicznie, a jednak wciąż nie mamy wśród nich światowych graczy. Jego zdaniem na Liście 500 brakuje firm, które zasługiwałyby na nagrodę w dziedzinie wysokich technologii.

– Dlaczego tak się dzieje? Wysokie technologie powstają tam, gdzie popyt tworzy państwo, a zaspokajają go firmy prywatne, a nie państwowe – wyjaśniał prof. Koźmiński. Jego zdaniem takie podejście najważniejsze jest w sektorach obronności, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.

Lista 500 "Rzeczpospolitej"
Poznaj największe firmy w Polsce– Nie fetyszyzowałbym firm nowych technologii. Nie ma podziału na starą i nową gospodarkę – ripostował Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. – Wszystkie firmy przechodzą rewolucję technologiczną na swój sposób, wykorzystując narzędzia cyfryzacji, automatyzacji, sztucznej inteligencji do tworzenia nowych modeli biznesowych – tłumaczył.

Prezes Borys przyznał jednak, że system zamówień publicznych rzeczywiście nie sprzyjał dotychczas budowaniu silnej pozycji polskich firm, czego przykładem upadek kilku polskich przedsiębiorstw budowlanych podczas największego boomu w inwestycjach publicznych po 2010 r.

Prezes Borys zauważył też, że jesteśmy w trakcie drugiego boomu inwestycyjnego, a wydatki prorozwojowe przedsiębiorstw mogą być w tym roku rekordowo wysokie. A im więcej firmy inwestują, tym mają większe szanse na sukces.

Także Agnieszka Wolska, dyrektor obszaru bankowości biznesowej i korporacyjnej w Santander Bank Polska, zaznaczyła, że polskie firmy mają otwarte różne drogi do ekspansji, choć dalszy rozwój wymaga odpowiednich strategii. – Strategia, która przynosi sukces, jest kombinacją wielu różnych rozwiązań: stawiania na ekspansję zagraniczną, na rozwój wielokanałowych systemów sprzedaży, wdrażanie nowych modeli obsługi klienta i inwestycje – wyliczała.

Równie ważne jej zdaniem są inwestycje w kapitał ludzki i to, by firma umiała połączyć wszystkie elementy strategii w spójną całość, a potem konsekwentnie tę strategię wdrażać.

Zdaniem Piotra Paszczyka, prezesa A.P.N. Promise, firmy, która doradza i wdraża rozwiązania wspierające transformację cyfrową firm, do osiągnięcia globalnego sukcesu potrzeba i determinacji samego biznesu, i dobrego otoczenia biznesu.

– Rozwijamy się krok po kroku, dwa lata temu podjęliśmy decyzję o wyjściu za granicę i zaczyna to przynosić korzyści. Potrzebowalibyśmy przede wszystkim więcej uczelni, które potrafią kształcić informatyków, specjalistów IT, elektroniki, matematyki itp., bo takich właśnie specjalistów potrzebujemy do rozwoju – mówił prezes Paszczyk.