Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku. Rada wyjaśni swoją decyzję na konferencji prasowej o godz. 16.

- Rada zapewne podtrzyma deklarację o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie co najmniej do czerwca 2014 r. W komunikacie nie zabraknie także odniesienia do opublikowanych w listopadzie danych dotyczących tempa wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale br. i jego struktury. Dane ocenione zostaną przez RPP pozytywnie, ale najprawdopodobniej podkreślone zostanie również to że struktura wzrostu nadal nie rodzi presji inflacyjnej w gospodarce – mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.