Jeśli chcemy przetrwać w nowych warunkach, trzeba ustalić, jakie wyzwania niesie przyszłość dla ludzi i dla firm, i przygotować narzędzia, aby sprostać tym wyzwaniom - argumentuje Ashok Jashapara w książce „Zarządzanie wiedzą" wydanej przez PWE.

To wymagający autor, a więc i niełatwa lektura. Trzeba najpierw zapoznać się z poglądami filozofów na naturę wiedzy, bowiem, jak podkreśla Jahapara, nie można zarządzać czymś, czego wcześniej nie zdefiniujemy. Tych definicji może być niestety wiele, zależnie od przyjętych założeń. Następnie czytelnik musi odświeżyć sobie wiedzę z systemów zarządzania i informacyjnych i dopiero później zabrać się do studiowania kolejnych części książki: wykorzystywanie wiedzy, generowanie wiedzy, artefakty wiedzy i aktywizowanie wiedzy. Znajdziemy w nich wszechstronne i spójne omówienie rozmaitych aspektów, koncepcji i najważniejszych problemów zarządzania wiedzą. - Zaciśnij zęby i przeczytaj książkę w całości - radzi autor i to jest dobra rada.