FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych, czyli fundusz kojarzony ze Zbigniewem Jakubasem, jako kolejny już akcjonariusz zaproponował kandydaturę do rady nadzorczej Netii, która to rada będzie uzupełniana 2 czerwca na walnym zgromadzeniu.

FIZ wysunął kandydaturę Bogusławy Matuszewskiej, która ma pełnić w radzie rolę tzw. "niezależnego członka".

Matuszewska była wcześniej m.in. członkiem zarządu i wiceprezesem Polkomtela w latach 2009-2011, a po przejęciu komórkowej sieci przez Zygmunta Solorza-Żaka weszła w skład zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Od grudnia 2013 r. do dziś prezesuje fundacji Foundation FSCD Polska.

Jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Elektroniki o specjalizacji telekomunikacja. W 1984 r. uzyskała tytuł magistra inżyniera.

Wcześniej swojego kandydata w postaci Adama Biedrzyckiego przedstawił fundusz emerytalny Aviva OFE Aviva BZ WBK.

Mennica Polska zaś zgłosiła swojego prezesa - Grzegorza Zambrzyckiego.

http://inwestor.netia.pl/korporacja,wza,863,kandydatura-do-rady-nadzorczej-zgloszona-przez-akcjonariusza-mennica-polska.html