Kampanie marketingowe, które dotychczas były głównym elementem promocji marki, mają rosnącego w siłę konkurenta – działania CSR. Jak wynika z badania „Technology Sustainability Survey", przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte w Polsce i Niemczech, zrównoważone zarządzanie stało się imperatywem dla firm z sektora technologicznego w Polsce. Czynniki ESG, a więc dotyczące środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego, zyskują na znaczeniu w przypadku 94 proc. pytanych firm. Branża technologiczna dąży do harmonizacji działalności biznesowej z wartościami społecznymi i kwestiami ekologicznymi. Motywacją do tego są przede wszystkim bodźce finansowe – 19 proc. firm wskazywało zapotrzebowanie obecnych klientów na zrównoważone produkty lub usługi, a 16 proc. na redukcję kosztów operacyjnych.

– Konsekwentne działanie z uwzględnieniem czynników ESG pozwala firmom technologicznym obniżyć koszty operacyjne, zwiększyć marże, pozyskiwać dodatkowe udziały w rynku, a nawet całkiem nowe rynki. Ma także pozytywny wpływ na reputację przedsiębiorstwa i utrzymanie pracowników – mówi Irena Pichola, partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte.

Z raportu Izby Gospodarki Elektronicznej „Odpowiedzialny e-commerce" wynika, że ponad połowa e-konsumentów, wybierając sklep internetowy, bierze pod uwagę fakt, czy dany sprzedawca jest firmą odpowiedzialną społecznie i działa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wyniki badania dotyczącego CSR i etyki w e-biznesie pokazują, że e-konsumenci chętniej kupują w sklepie internetowym, który minimalizuje swój negatywny wpływ na środowisko naturalne. Aż 71 proc. Polaków kupujących w sieci deklaruje, że odnotowuje fakt, czy przesyłka, jaką otrzymują, jest zapakowana w sposób ekologiczny, a 49 proc. dopłaciłoby za takie rozwiązanie.

– Dla dla e-konsumentów ważne jest, by sklep internetowy czy marketplace działał odpowiedzialnie społecznie i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju – mówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Zwiększenie roli solidarnej odpowiedzialności daje się dostrzec od początku pandemii Covid-19. Jak wynika z raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki", w zeszłym roku firmy podejmowały inicjatywy z zakresu CSR na nowych polach, co często wymuszone było wyzwaniami czasu pandemii.

Autorzy raportu zwracają uwagę na trendy takie jak 80-proc. zwiększenie się liczby nowych działań CSR w obszarze zagadnień konsumenckich, wzrost o 65 proc. w uczciwych praktykach operacyjnych i 40-proc. wzrost w obszarze praktyk z zakresu pracy. Powyższa dynamika może być podyktowana wyborem kluczowych grup interesariuszy, wobec których należało podjąć priorytetowo działania zapewniające bezpieczeństwo w miejscu pracy, codziennych zakupów i korzystania z usług czy współpracy z dostawcami. Wzrost nowych praktyk to efekt także przesuwania budżetu na konkretne wsparcie podczas Covid-19. Przykładowo, jeśli firma realizowała projekt grantowy, to ze względu na pandemię środki te przeznaczyła na inicjatywy wspierające dzieci, seniorów czy lekarzy podczas lockdownu. Pandemia doprowadziła także do rozwoju partnerstw.

– 2020 rok był sprawdzianem szybkości dostosowania się do nowych, nadzwyczajnych warunków w sytuacji ogromnej niepewności. Mimo nowych wyzwań zrównoważony rozwój pozostał na agendzie biznesu. O czym nie tylko zapewniają same firmy, ale co też potwierdzają ich liczne, wszechstronne praktyki, w tym 19-proc. wzrost praktyk w obszarze „środowiska" – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.