TSUE: Wyszukiwarka musi wykasować nieprawdę. Nawet bez wyroku sądu

Chcący usunięcia linków do informacji na jego temat musi wykazać, że są one niezgodne z rzeczywistością. Nie potrzebuje do tego wyroku sądu – orzekł unijny Trybunał.

Publikacja: 11.12.2022 19:24

TSUE: Wyszukiwarka musi wykasować nieprawdę. Nawet bez wyroku sądu

Foto: Adobe Stock

Dwoje członków kierownictwa grupy spółek inwestycyjnych zwróciło się do Google o skasowanie linków do artykułów krytycznie odnoszących się do modelu inwestycyjnego tej grupy. Wyskakiwały po wpisaniu imion i nazwisk owych członków. Domagali się także usunięcia z wyników wyszukiwania miniatur ich zdjęć, choć te wyświetlały się osobno. Google odmówił, wskazując, iż nie ma pewności, czy treści te rzeczywiście są fałszywe.

Sprawa trafiła w Niemczech aż do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, który z kolei zwrócił się do unijnego Trybunału w Luksemburgu.

Pytanie dotyczyło interpretacji przepisów RODO w opisanej sytuacji. TSUE na wstępie wskazał na konieczność wyważenia prawa do prywatności i usunięcia danych z innymi prawami podstawowymi. Co do zasady ochrona danych jest ważniejsza od prawa internautów do informacji, chyba że dotyczy ona interesu publicznego, który zwykle wynika z roli odgrywanej przez daną osobę w życiu publicznym.

Czytaj więcej

Prawo do zapomnienia Google może stosować tylko w UE - uważa rzecznik generalny przy TSUE

Jak jednak podkreślił TSUE, prawo do swobody wypowiedzi nie znajduje zastosowania do treści nieprawdziwych (z wyjątkiem fragmentów o nikłym znaczeniu).

Tę fałszywość musi wykazać osoba domagająca się usunięcia jej danych. Operator wyszukiwarki nie może tu odgrywać roli podmiotu aktywnie szukającego dowodów nieprawdziwości.

Z drugiej strony, jeśli sprawa jest na etapie przedprocesowym, wnoszący o usunięcie informacji nie musi przedstawiać wyroku sądowego, jeśli przedstawione przez niego dowody wskazują na oczywiście nieprawdziwy charakter informacji. Jeśli zaś nie będą przekonujące dla operatora, może on odmówić usunięcia linków. Wówczas wnioskodawca może wnieść skargę do sądu lub organu nadzorczego, które zbadają prawidłowość oceny dokonanej przez operatora. Ten musi zaś poinformować internautów o toczącym się postępowaniu dotyczącym danych informacji.

Sygnatura akt: 197/22

Czytaj więcej

Rzecznik TSUE o prawie do bycia zapomnianym: zanim Google usunie linki, musi wyważyć interesy

Dwoje członków kierownictwa grupy spółek inwestycyjnych zwróciło się do Google o skasowanie linków do artykułów krytycznie odnoszących się do modelu inwestycyjnego tej grupy. Wyskakiwały po wpisaniu imion i nazwisk owych członków. Domagali się także usunięcia z wyników wyszukiwania miniatur ich zdjęć, choć te wyświetlały się osobno. Google odmówił, wskazując, iż nie ma pewności, czy treści te rzeczywiście są fałszywe.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości