Postępowanie UODO ma an celu wyjaśnienie, czy ujawnienie danych osobowych sędziów jest zgodne zarówno z ustawą o ochronie danych osobowych oraz prawem Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że pod koniec czerwca Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Szefa Kancelarii Sejmu. Oznacza to, że kancelaria sejmu musi ujawnić nazwiska sędziów z sądów administracyjnych, którzy poparli kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Czytaj także: NSA: Kancelaria Sejmu ma ujawnić nazwiska sędziów, którzy poparli kandydatów do KRS

Nieczysty chwyt na RODO ws. list poparcia do KRS

Znowelizowana w grudniu 2017 r. ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa wprowadziła nową procedurę wyboru 15 członków KRS spośród sędziów. W miejsce środowisk sędziowskich prawo wyboru uzyskał Sejm. Kandydatów, których ostatecznie zgłosiło się tylko 18, wybrano głosami posłów PiS i Kukiz'15.

Z chwilą rozpoczęcia przez Marszałka Sejmu procedury zgłaszania kandydatów na członków nowej KRS, organizacje pozarządowe i pojedynczy obywatele podjęli próby uzyskania imion i nazwisk sędziów, którzy podpisali listy poparcia. Nowa ustawa o KRS przyznała bowiem prawo wskazania kandydata przez grupę 2000 obywateli lub 25 sędziów.

W odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej, Szef Kancelarii Sejmu, Minister Sprawiedliwości i Prezes NSA odmówili ujawnienia nazwisk sędziów, którzy poparli kandydatów do nowej KRS.

Treść komunikatu

Zgodność z prawem polskim i europejskim procedury udostępnienia list poparcia kandydatów do KRS zbada Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Komunikat

29 lipca 2019 r. do Kancelarii Sejmu wpłynęło wydane tego samego dnia postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zobowiązujące Kancelarię Sejmu do powstrzymania się od upublicznienia lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych osobowych sędziów, zawartych w wykazach osób popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Postanowienie nie ma charakteru ostatecznego, ale tymczasowy i zakazuje udostępniania danych do czasu wydania przez Prezesa UODO decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zostało wydane w związku z postępowaniem wszczętym przez Prezesa z urzędu na podstawie nowej ustawy o ochronie danych osobowych, która weszła w życie 25 maja 2018 r. Tego samego dnia zaczęło też obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

Celem prowadzonego przed Prezesem UODO postępowania jest wyjaśnienie, czy ujawnienie danych osobowych sędziów jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych oraz prawem Unii Europejskiej chroniącym dane osobowe, do którego przestrzegania Polska jest zobowiązana.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest niezależnym organem właściwym w sprawie ochrony danych osobowych i w zakresie wykonywania swoich obowiązków podlega jedynie ustawie. Prezes Urzędu czuwa nad zgodnością przetwarzania danych osobowych z prawem polskim oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

Kancelaria Sejmu będzie oczekiwać na wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ostatecznej decyzji o dopuszczalności ujawnienia danych osobowych sędziów.