Białoruś: długi większe niż cała gospodarka

Łączne zadłużenie największych i średnich białoruskich przedsiębiorstw przekroczyło rozmiar białoruskiej gospodarki. I na tym nie koniec.

Aktualizacja: 16.11.2020 13:31 Publikacja: 16.11.2020 12:43

Białoruś: długi większe niż cała gospodarka

Foto: Bloomberg

Według stanu na początek października suma zobowiązań flagowych przedsiębiorstw Białorusi osiągnęła 156 miliardów miejscowych rubli (równowartość 230,45 mld zł) - informuje portal banki24.by.

Dla porównania wielkość PKB Białorusi w 2020 roku według wrześniowych szacunków władz wyniesie 145,9 mld rubli. Tym samym zadłużenie głównych przedsiębiorstw w kraju jest już wyższe niż oczekiwany PKB.

Czytaj także: Trzy scenariusze dla gospodarki Białorusi

Wyjątkowa jest też dynamika zadłużania się białoruskich, w większości państwowych, firm. Od początku roku zadłużenie dużych i średnich firm wzrosło o 17,5 proc. To więcej niż w jakimkolwiek pełnym roku ostatnich pięciu lat. I tak w 2016 r zadłużenie ogółem wzrosło o 7,4 proc., w 2017 r o 12,9 proc., w 2018 r o 10,7 proc. w 2019 r. - o 7,4 proc.

Najbardziej zadłużone są przedsiębiorstwa stolicy - Mińska - 44,2 mld rubli (+ 20,3 proc. od początku roku). Najmniejsze zadłużenie notują firmy z graniczącego z Polską obwodu brzeskiego. Zdaniem banki24.by wynika to najprawdopodobniej z faktu, że region został najmniej dotknięty tzw. kompleksową modernizacją.

Wśród rodzajów działalności najwięcej zobowiązań zgromadził przemysł - 75,5 mld rubli. Od początku roku zadłużenie przedsiębiorstw przemysłowych wzrosło o 16 proc. W tym sektorze największe zadłużenie miał przemysł spożywczy oraz przetwórcy drewna i celulozy.

W rolnictwie zadłużenie ogółem wyniosło 15,1 mld rubli, w budownictwie 20,1 mld rubli, w handlu hurtowym 7,7 mld rubli, w handlu detalicznym 9 mld rubli, w transporcie 7,9 mld rubli.

Ponad 10,1 mld rubli stanowią niespłacane zobowiązania. Najwięcej przeterminowanych długów zgromadziły przedsiębiorstwa regionu mińskiego i homelskiego. Jeśli chodzi o sektory gospodarki, większość toksycznych długów zaciągnął przemysł, gdzie dominuje własność państwowa, przed państwowym rolnictwem.

W tej sytuacji nie dziwi, że większość przedsiębiorstw jedzie na stratach. Wśród dużych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych udział firm o niskiej rentowności wyniósł 47 proc. z czego 17,7 proc. było nierentownych, a 29,1 proc. notowało niską rentowność.

Jeszcze gorzej jest w białoruskim rolnictwie. Tam 61 proc. firm jest zagrożonych niewypłacalnością, z czego 26,5 proc. już generuje straty.

Dane gospodarcze
Morawiecki: Inflacja pod koniec roku powinna być jednocyfrowa, o ile nie będzie szoków
Dane gospodarcze
Niższe stopy procentowe po wakacjach?
Dane gospodarcze
Adam Glapiński: Lek na inflację dobrze działa
Dane gospodarcze
Światowa gospodarka wychodzi na prostą. OECD radzi podnieść stopy procentowe w Polsce
Dane gospodarcze
Kolejne słabe dane z niemieckiego przemysłu