- Członkowie rady sugerowali wyraźnie, że do końca kadencji nie zmienią stóp procentowych - wskazuje Piotr Bielski, ekonomista Banku Zachodniego WBK. Kadencja obecnych członków rady (z wyjątkiem jej przewodniczącego - Sławomira Skrzypka, prezesa NBP).

Ekonomiści czekają przede wszystkim na komunikat i konferencję po spotkaniu RPP. One pozwolą bowiem na wywnioskowanie, czy - zgodnie z oczekiwaniami - rada zmieniła swoje nieformalne nastawienie w polityce pieniężnej z łagodnego (sugerującego możliwość dalszych obniżek stóp) na neutralne (zapowiadające utrzymywanie stóp bez zmian).

W komunikacie powinny się również pojawić pierwsze szczegóły nowej projekcji inflacji i PKB, opracowanej w NBP. Analitycy spodziewają się, że nowa ścieżka inflacji i wzrostu gospodarczego będzie wyższa niż w poprzedniej projekcji, z czerwca. To zaś będzie argument za prowadzeniem ostrożniejszej polityki pieniężnej. Szczegóły projekcji inflacji zostaną opublikowane przez NBP w piątek.