Dochody budżetowe sięgnęły 260,3 mld zł, co oznacza 93,7 proc. tegorocznego planu. W porównaniu z końcem listopada 2013 r. są one o 1,8 proc. wyższe, choć z ustawie budżetowej w całym roku zaplanowano ich spadek o 0,5 proc.

Najlepiej idzie realizacji podatków pośrednich, które są już zaangażowane w 96,8 proc. To głównie efekt dobrych wpływów z VAT, które rosną dzięki obudzonemu popytowi konsumpcyjnemu i walki z oszustwami podatkowymi. Z kolei po stronie wydatków widać oszczędności. Po listopadzie wyniosły one 285 mld zł, czyli tylko 87,6 proc. planu.

Dzięki lepszym dochodom i niższym wydatkom także deficyt budżetu państwa jest stosunkowo niski. Po listopadzie wyniósł on 24,77 mld zł, czyli tylko 52,1 proc. rocznego planu wynoszącego 47,5 mld zł. NA koniec roku dziura w kasie państwa może być nawet niższa niż 30 mld zł.