"Według wstępnych danych w maju br., w stosunku do maja ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 19 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych - o 29,7%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 13,4%, w produkcji maszyn i urządzeń - o 8,2%, wyrobów z metali - o 8%, metali - o 6,9%, napojów - o 6,3%, mebli - o 5%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 3,7%" - czytamy w komunikacie.Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem ub. roku, wystąpił w 14 działach, m.in. w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 7,1%, w gospodarce odpadami; odzysku surowców - o 6,0%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 5,5%, pozostałego sprzętu transportowego - o 4,9%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 3,3%, artykułów spożywczych - o 2,2%, podał też GUS.

Produkcja przemysłowa w maju rdr spadła o 1,7 proc. - GUS.

Produkcja przemysłowa w maju rdr spadła o 1,7 proc. - GUS.

PAP Biznes

"W porównaniu z kwietniem br., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w maju br. odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji mebli - o 13,3%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 11,4%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 9,9%, w produkcji wyrobów z metali - o 8,8%, maszyn i urządzeń - o 8,1%, chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 7,4%, papieru i wyrobów z papieru - o 7,2%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 6,7%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 6%. Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem br., wystąpił w 7 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 5,1%, w produkcji napojów - o 4,6%, pozostałego sprzętu transportowego - o 4,3%" - czytamy dalej w komunikacie.