Przemysł wychodzi z zapaści, na rynku pracy ochłodzenie

Produkcja sprzedana przemysłu zmalała w czerwcu po raz piąty z rzędu, ale mniej niż w poprzednich trzech miesiącach. Ceny towarów przemysłowych praktycznie przestały rosnąć. Oznaki ochłodzenia widać natomiast na rynku pracy.

Publikacja: 20.07.2023 10:25

Przemysł wychodzi z zapaści, na rynku pracy ochłodzenie

Foto: Adobe Stock

GUS opublikował w czwartek serię danych dotyczących kondycji polskiej gospodarki w czerwcu.

Produkcja sprzedana przemysłu zmalała realnie (tzn. licząc w cenach stałych) o 1,4 proc. rok do roku po zniżce o 2,8 proc. w maju (ten ostatni wynik GUS skorygował w górę; wstępnie informował o zniżce o 3,2 proc. rok do roku). Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści przeciętnie spodziewali się zniżki produkcji o 1,6 proc. rok do roku.

Czerwcowa zniżka produkcji w ujęciu rok do roku była najmniejsza od lutego. W porównaniu do maja oczyszczona z wpływu czynników sezonowych produkcja wzrosła o 0,4 proc. To również najlepszy wynik od lutego.

Wskaźnik cen produkcji sprzedanej (PPI) wzrósł w czerwcu o zaledwie 0,5 proc. rok do roku po zwyżce o 2,8 proc. w maju. Inflacja w przemyśle tak niska nie była już od grudnia 2020 r.

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w czerwcu o 1,5 proc. rok do roku, najbardziej od lutego, po zniżce o 0,7 proc. w maju. Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści przeciętnie spodziewali się wyniku nieco lepszego, na poziomie 1,8 proc.

Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlana była w czerwcu o 0,5 proc. niższa niż w maju.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, który obejmuje firmy z co najmniej 10 pracownikami, wzrosło w czerwcu o 0,2 proc. rok do roku po zwyżce o 0,4 proc. w poprzednich dwóch miesiącach. Ekonomiści przeciętnie spodziewali się powtórki wyniku z kwietnia i maja.

Zmiany zatrudnienia w ujęciu rok do roku to w dużej mierze skutek dorocznej rewizji próby przedsiębiorstw, której GUS dokonuje na początku roku. W stosunku do maja przeciętne (przeliczone na pełne etaty) zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmalało o 5 tys. etatów po zniżce o 6 tys. etatów miesiąc wcześniej.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w czerwcu o 11,9 proc. rok do roku po zwyżce o 12,2 proc. w maju, do 7335 zł brutto. Ankietowani przez „Rzeczpospolitą” ekonomiści spodziewali się, że wzrost płac wyhamuje tylko symbolicznie, do 12,1 proc.

GUS opublikował w czwartek serię danych dotyczących kondycji polskiej gospodarki w czerwcu.

Produkcja sprzedana przemysłu zmalała realnie (tzn. licząc w cenach stałych) o 1,4 proc. rok do roku po zniżce o 2,8 proc. w maju (ten ostatni wynik GUS skorygował w górę; wstępnie informował o zniżce o 3,2 proc. rok do roku). Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści przeciętnie spodziewali się zniżki produkcji o 1,6 proc. rok do roku.

Dane gospodarcze
Inflacja we wrześniu w Polsce. GUS podał wstępne dane
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Dane gospodarcze
Inflacja w strefie euro niższa od oczekiwań
Dane gospodarcze
Inflacja we wrześniu: tak prognozują ekonomiści. Jakie dane poda jutro GUS?
Dane gospodarcze
Niemiecka inflacja mocno wyhamowała. EBC może nie ruszyć stóp procentowych
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Dane gospodarcze
Ekonomiści nie wierzą w powrót inflacji do celu NBP
Dane gospodarcze
Niemcy wpadły w recesję. To już pewne