W 2023 r. eksport wzrośnie dzięki bezpośrednim inwestycjom zagranicznym (BIZ) – prognozuje Credit Agricole. Eksport firm zatrudniających co najmniej 50 pracowników będzie w I kwartale 2023 r. wyższy o 1,7 proc. dzięki inwestycjom zagranicznych firm, zrealizowanym 1,5 roku wcześniej. W drugim kwartale wpływ BIZ poprawi eksport tej grupy firm o 1,9 proc., w trzecim o 1,4 proc., by na koniec roku skoczyć do 2,3 proc.

Analitycy przebadali wpływ inwestycji zagranicznych firm zatrudniających powyżej 50 osób na przychody ze sprzedaży eksportowej wszystkich (polskich i nie) firm przetwórczych powyżej 50 pracowników (tzw. 50+). Eksport firm zagranicznych stanowi ponad 60 proc. sprzedaży eksportowej wszystkich średnich i dużych firm.

Czytaj więcej

Tak wygląda dno spowolnienia gospodarczego. Ciężkie chwile gospodarki

Pozytywny wpływ BIZ na eksport widać z co najmniej półtorarocznym opóźnieniem, bo, jak tłumaczy bank, np. rozpoczęcie budowy fabryki zwiększy możliwości produkcyjne i eksportowe, dopiero gdy zakład zacznie działać.

Struktura grudniowej produkcji wskazuje na relatywnie wysoką odporność branż eksportowych na dekoniunkturę u głównych partnerów handlowych Polski, a także nasilający się wpływ wyhamowania konsumpcji i inwestycji na branże silnie powiązane z rynkiem krajowym. Dynamika produkcji spadła zarówno w branżach eksportowych, jak i w budownictwie i innych sektorach, ale to branże eksportowe miały najwyższy wkład do wzrostu produkcji przemysłowej ogółem, czyli 8 proc. W budownictwie zanotowano w tym czasie 2,2 proc., w branżach nieeksportowych – 2,8 proc. w relacji rocznej. Wzmożenie inwestycyjne widać też w informacjach Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która 2022 r. zamknęła ze 126 projektami o wartości 3,7 mld euro wobec 96 projektów i 3,5 mld euro rok wcześniej.

Zdaniem CA osłabienie popytu krajowego spowolni import, co zwiększy wpływ eksportu netto na wzrost gospodarczy Polski w 2023 r., a tempo wzrostu PKB wyniesie 1,2 proc. w skali roku wobec 4,5 proc. w 2022 r.