Lepsze od oczekiwań okazały się za to dane z Niemiec. Ich PKB wzrósł w pierwszym kwartale o 4 proc. r./r., po tym jak czwartym zwiększył się o 1,8 proc. Średnio oczekiwano zwyżki o 3,8 proc. Licząc kwartał do kwartału, wzrost sięgnął 0,2 proc., po 0,3 proc. spadku. Niemcy uniknęły więc technicznej recesji.

Dosyć dobrze prezentują się również dane z Hiszpanii. Jej gospodarka powiększyła się w pierwszym kwartale o 6,4 proc. rok do roku (0,3 proc. kw./kw.(, po tym jak w czwartym kwartale wzrosła o 5,5 proc. (2,2 proc.). Średnia prognoz mówiła o wzroście o 6,5 proc.

Negatywnym zaskoczeniem były za to dane z Francji. Wzrost PKB był tam zerowy w porównaniu z czwartym kwartałem. Spodziewano się zwyżki o 0,3 proc., po wzroście o 0,8 proc. w ostatnich trzech miesiącach zeszłego roku.

PKB Włoch spadł natomiast o 0,2 proc. kw./kw., po tym jak w czwartym kwartale powiększył się o 0,6 proc. Licząc rok do roku, wzrost zwolnił z 6,2 proc. do 5,8 proc.