Nastroje polskich konsumentów lekko się poprawiły

W lutym po raz pierwszy od września 2021 r. poprawiły się nastroje polskich konsumentów, choć tylko nieznacznie. Gospodarstwa domowe w większości wciąż spodziewają się, że ich sytuacja finansowa będzie się pogarszała, ale pesymizm nieco zmalał. Mniejsze obawy budzi zarówno epidemia Covid-19 i jej wpływ na rynek pracy, jak i inflacja.

Publikacja: 23.02.2022 12:10

Nastroje polskich konsumentów lekko się poprawiły

Foto: Bartek Sadowski

Jak podał we wtorek GUS, tzw. bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), który odzwierciedla oceny i oczekiwania gospodarstw domowych dotyczące ich sytuacji finansowej oraz stanu gospodarki, a także skłonność konsumentów do dokonywania ważnych zakupów, wzrósł w lutym do -27,7 pkt z -29,2 pkt w styczniu. Na tle poprzednich czterech zniżek, lutowa zwyżka BWUK była skromna. Wskaźnik ten jest wciąż poniżej poziomu z grudnia i sporo poniżej poziomu sprzed roku. 

Mocniej wzrósł w lutym wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), który odzwierciedla oczekiwania gospodarstw domowych dotyczące stanu ich finansów, gospodarki ogółem oraz koniunktury na rynku pracy w perspektywie 12 miesięcy. Sięgnął -19,3 pkt, po -23,5 pkt w styczniu. To najwyższy poziom od listopada.

Każdy odczyt BWUK i WWUK poniżej zera oznacza, że wśród konsumentów jest więcej pesymistów niż optymistów, ale w lutym tych pierwszych nieco ubyło. Widać to szczególnie w oczekiwaniach dotyczących sytuacji ekonomicznej w kraju oraz sytuacji finansowej ankietowanych gospodarstw domowych. Wyrażające te oczekiwania wskaźniki wzrosły – odpowiednio – z -41,3 do -35,1 pkt oraz z -23,3 do -18,2 pkt.

Czytaj więcej

Pesymizmu konsumentów w sklepach nie widać. Skok sprzedaży

Szczegółowe wyniki ankiety GUS wśród konsumentów sugerują, że może poprawa nastrojów może mieć związek z bardzo dobrą sytuacją na rynku pracy, w tym z szybkim wzrostem płac. Do poziomu najniższego od listopada zmalały obawy dotyczące wzrostu bezrobocia.

Kolejnym źródłem poprawy nastrojów może być przemijanie obecnej fali epidemii Covid-19. Świadczą o tym odpowiedzi na dodatkowe pytania, które GUS zadaje konsumentom od początku pandemii. Odsetek ankietowanych, którzy uważają Covid-19 za zagrożenie dla osobistego zdrowia, zmalał w lutym do 23,3 proc. z 28,4 proc. w styczniu, zbliżając się do poziomu z listopada. Poprawa sytuacji epidemicznej ma również wpływ na ocenę koniunktury na rynku pracy. W lutym tylko 13,8 proc. spośród ankietowanych osób pracujących zgłosiło obawy, że epidemia – z powodu wprowadzanych przez rząd restrykcji – pozbawi ich pracy lub zmusi do zaprzestania działalności gospodarczej. W styczniu takie obawy miało 17,7 proc. ankietowanych, a w 2020 r., pierwszym roku pandemii, ten odsetek ani razu nie spadł poniżej 22 proc.

Badania GUS sugerują, że w lutym wyraźnie obniżyły się też oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych. Wyrażający je wskaźnik znalazł się najniżej od września 2021 r., podczas gdy w styczniu był najwyżej od maja 2020 r. Stało się tak, choć inflacja w styczniu przekroczyła 9 proc. rok do roku, wyznaczając nowy rekord bieżącego stulecia. Na oczekiwania konsumentów wpływ mogła mieć tzw. Tarcza Antyinflacyjna, która już w lutym inflację prawdopodobnie nieco obniżyła.

W wynikach badań GUS można się również doszukać wpływu rosnących stóp procentowych. W lutym wzrosła bowiem nieco skłonność konsumentów do oszczędzania, a zmalała ich skłonność do dokonywania ważnych zakupów. Ta ostatnia jest obecnie najniższa od listopada 2020 r., gdy rozpoczynała się druga fala epidemii Covid-19.

GUS

Jak podał we wtorek GUS, tzw. bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), który odzwierciedla oceny i oczekiwania gospodarstw domowych dotyczące ich sytuacji finansowej oraz stanu gospodarki, a także skłonność konsumentów do dokonywania ważnych zakupów, wzrósł w lutym do -27,7 pkt z -29,2 pkt w styczniu. Na tle poprzednich czterech zniżek, lutowa zwyżka BWUK była skromna. Wskaźnik ten jest wciąż poniżej poziomu z grudnia i sporo poniżej poziomu sprzed roku. 

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Dane gospodarcze
Inflacja we wrześniu w Polsce. GUS podał wstępne dane
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Dane gospodarcze
Inflacja w strefie euro niższa od oczekiwań
Dane gospodarcze
Inflacja we wrześniu: tak prognozują ekonomiści. Jakie dane poda jutro GUS?
Dane gospodarcze
Niemiecka inflacja mocno wyhamowała. EBC może nie ruszyć stóp procentowych
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Dane gospodarcze
Ekonomiści nie wierzą w powrót inflacji do celu NBP
Dane gospodarcze
Niemcy wpadły w recesję. To już pewne