Czeski PKB spadł o 4,1 proc. rocznie (-4,7 proc. w II kwartale), wobec oczekiwań na poziomie 4,8 proc. Spadek PKB Słowacji wyniósł 4,9 proc. rok do roku (-5,3 proc. w poprzednim okresie). Analitycy prognozowali zmianę o -5 proc.

PKB Węgier skurczył się natomiast o 7,2 proc. w skali roku. Analitycy oczekiwali tylko 6,4 proc. (poprzednio było to 7,5 proc.).