Zadłużenie zwiększyło się o 7,6 bln dolarów wobec poprzedniego roku, gdy wynosiło 320 proc. PKB. W krajach dokonujących przemian ustrojowych (wschodzące rynki) doszło do spektakularnego wzrostu emisji papierów dłużnych na sumę 55 bln dolarów, co równało się 215 procentom ich PKB - stwierdza raport  zrzeszenia kilkuset instytucji finansowych z całego świata.

W latach 2006-16 wchodzące rynki pozyskały niemal 40 bln dolarów z emisji papierów dłużnych, co oznaczało znaczne przyspieszenie wobec 9 bln uzyskanych w poprzedniej dekadzie.

W ostatnim 10-leciu  pozyskano w ten sam sposób na całym świecie ponad 70 bln dolarów, co było rekordem.

Na kraje rozwinięte przypadło 160 bln długu - zasadnicza część światowego zadłużenia - który wzrósł czterokrotnie i stanowił 390 proc. ich łącznego PKB. W raporcie podkreślono, że 32 bln dolarów zaciągnęły głównie rządy krajów rozwiniętych, amerykański i brytyjski sektor publiczny zwiększyły swe zadłużenie ponad dwukrotnie od 2006 r., a Japonia i rozwinięte kraje europejskie o ok.50 proc. licząc w  dolarach.

Większość wzrostu zadłużenia wschodzących rynków była w miejscowych walutach, pod koniec 2016 r. wynosiło ponad 48,5 bln dolarów wobec ok.43 bln rok wcześniej.