Liberalizacja ta nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Należy pamiętać, że do tego okresu wliczane są również poprzednie pobyty krótkoterminowe cudzoziemca np. na podstawie uprzednio posiadanej wizy Schengen.

Ponadto, informujemy, że obywatele Ukrainy przekraczający granicę, w tym w ramach bezwizowego, są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Polski, pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów do realizacji tego celu np. oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę.

Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć pod adresem (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym): strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/warunki-pobytu-cudzozie

Dodatkowo Krajowa Administracja Skarbowa wraz ze Strażą Graniczną przypomina o rozwiązaniach ułatwiających przekraczanie granicy, prezentowanych na portalu granica.gov.pl.

Serwis w przejrzysty sposób przedstawia informacje dotyczące ruchu granicznego i zasad przekraczania granicy, m.in. aktualne czasy oczekiwania, komunikaty o sytuacji na przejściach granicznych, w tym o zakłóceniach ruchu granicznego czy utrudnieniach na drogach dojazdowych, aktualne przepisy prawne oraz wzory dokumentów wymagane przy przekraczaniu granicy. Na stronie granica.gov.pl jest również dostęp do e-usług m.in. Tax Free (zwrot dla podróżnych VAT) oraz e-booking BUS (awizowanie autobusów do odprawy granicznej).

Oprócz serwisu dostępne są też aplikacje na urządzenia mobilne (linki otwierają nowe okna w serwisie zewnętrznym):

Aplikacji Mobilna Granica

Aplikacja Asystent Granica