„Wystarczy karta pobytu. Trzeba podać numer PESEL i okazać paszport" – słyszą na szczepionkowej infolinii Narodowego Programu Szczepień 989 cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce (rejestratorzy porozumiewają się w językach polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim).

O tym, że mają prawo do szczepienia przeciw Covid-19 na koszt państwa, dowiedzieli się z rządowego dokumentu „Narodowy Program Szczepień przeciw Covid-19" (NPSz).

Czytaj także: Kiedy obcokrajowców spoza strefy Schengen nie obowiązuje kwarantanna

– Zapisana w nim formuła jest jednak dość enigmatyczna: „Zgodnie z powyższymi etapami będą szczepieni również obcokrajowcy (osoby posiadające prawo do stałego lub czasowego pobytu) ze względu na wykonywaną w Polsce pracę w grupach wskazanych w etapach 0–III" – mówi Adam Smuga, prawnik, manager działu Immigration w firmie doradczej JP Weber, który wysłał do Biura Prawnego KPRM zapytanie w tej sprawie.

Na stronie rzecznika praw obywatelskich czytamy, że cudzoziemcy spełniający to kryterium rejestrują się na szczepienia według ogólnie obowiązujących zasad, stosownie do wieku, grupy zawodowej itp. Kolejność wykonywania szczepień ochronnych przeciwko Covid-19 określono w § 28a rozporządzenia Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Na fakt, że obecne zapisy NPSz mogą wykluczać z programu niektórych cudzoziemców, RPO zwrócił uwagę w wystąpieniu do pełnomocnika rządu ds. NPSz z 23 stycznia 2021 r. Wskazał wówczas na osoby przebywające w Polsce na podstawie zezwoleń pobytowych, które nie są związane z określonym rodzajem pracy, przebywające w Polsce na podstawie wiz, oczekujące na rozpatrzenie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt, objęte ochroną międzynarodową oraz dopiero ubiegające się o taką ochronę. „Dokument nie gwarantuje bowiem tym osobom szczepień w ostatniej fazie etapu III, tj. w trakcie powszechnego szczepienia populacji dorosłej" – zaznaczył RPO.

– Dziś wiemy, że przepustką do rejestracji na szczepienie jest numer PESEL, który pozwala lekarzowi wystawić skierowanie.

Radzimy więc klientom, by jak najszybciej złożyli o niego wniosek. Chcielibyśmy jednak wiedzieć, na jakich zasadach szczepieni mają być choćby obywatele Unii Europejskiej, którzy nie muszą legalizować pobytu w Polsce i mogą przebywać na jej terenie bez wizy czy karty pobytu. Jedynie w przypadku pobytu powyżej trzech miesięcy obowiązuje ich procedura rejestracji pobytu – mówi Adam Smuga.