- Ważną rolę w walce z pandemią COVID-19 odegrał tajwański system National Health Insurance (NHI), uruchomiony w 1995 roku, który zapewnia powszechny (99,9 proc.) dostęp do opieki zdrowotnej  - informuje dr Chen Shih-chung, minister zdrowia i opieki społecznej Tajwanu. - Obszerna baza danych NHI i inne nowoczesne systemy informatyczne miały kluczowe znaczenie dla zapewnienia pomyślnego wdrożenia technologii cyfrowej w celu profilaktyki chorób.


Tajwański rząd, we wczesnych stadiach rozwoju pandemii COVID-19, wdrożył system kwarantanny wjazdowej, integrując bazy danych systemu NHI z danymi imigracyjnymi oraz celnymi, by umożliwić analizę dużych zbiorów danych. Informacje zostały wprowadzone do cyfrowego systemu, który wykorzystuje geolokalizację w telefonach komórkowych do monitorowania miejsca pobytu osób objętych kwarantanną domową lub izolacją. Pozyskane informacje, dla zapewnienia ochrony danych osobowych, były przechowywane przez maksymalnie 28 dni,
 a następnie usuwane.

Aby zapewnić wszystkim mieszkańcom dostęp do masek medycznych wraz ze wzrostem zapotrzebowania, został wprowadzony 
tzw. Imienny System Dystrybucji Masek. Zakup masek został uzależniony 
od okazania ważnej karty ubezpieczenia zdrowotnego NHI. Do systemu NHI MediCloud została dodana funkcja weryfikowania historii podróży i kontaktów pacjentów w celu skutecznej integracji danych dotyczących zdrowia. Miało to pomóc personelowi medycznemu pierwszej linii frontu walki z pandemią ocenić ryzyko infekcji i podjąć odpowiednie środki kontroli zakażeń.

Ministerstwo zdrowia poinformowało o uruchomieniu aplikacji NHI Express, która przechowuje takie informacje jak terminy szczepień, dane osobiste dotyczące zdrowia, dokumentację medyczną, dokumentację szczepień
 COVID-19 i wyniki badań. Pod koniec 2021 r. Tajwan dołączył do unijnego programu cyfrowych certyfikatów COVID , dzięki czemu obywatele mogą wjechać do 64 krajów, w tym państw członkowskich UE.

Jak podaje minister zdrowia, Tajwan zdołał powstrzymać pandemię dzięki wykorzystaniu technologii, przejrzystości informacji, ścisłym kontrolom granic oraz precyzyjnym metodom wykrywania i śledzenia przypadków COVID-19. Jednak od końca 2021 r.,
 wraz z rozpowszechnieniem się wariantu Omikron na całym świecie, transmisja wirusa w społeczeństwie zaczęła się zwiększać. Od kwietnia 2022 r. rząd postanowił dążyć do odizolowania ciężkich przypadków, kontroli łagodnych zakażeń, zminimalizowania ogólnych skutków 
i zapewnienia opieki nad umiarkowanymi i ciężkimi przypadkami.

Wraz z wprowadzeniem szybkich testów antygenowych Tajwan skrócił okres kwarantanny i ograniczył środki kontroli, wymagając od pozytywnych przypadków powiadomienia osób z bliskiego kontaktu o poddaniu się izolacji domowej i pozostania w kontakcie elektronicznym podczas tego procesu. 
Przyjęto imienny schemat racjonowania: testy dystrybuowane są do aptek, które podpisały umowę z NHI, a zakupu dokonuje się w oparciu o ważne karty ubezpieczenia.

"Łagodniejsze przypadki
 COVID-19 podlegają opiece domowej, a leczenie szpitalne
 dotyczy pacjentów z grupy wysokiego ryzyka o umiarkowanym i ciężkim przebiegu oraz osób starszych. Podczas opieki domowej pacjenci mają dostęp 
do konsultacji medycznych w nagłych wypadkach za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Ponadto utworzono sieć ogólnodostępnych farmaceutów i aptek
 w celu udzielania porad i dostarczania leków. Do końca kwietnia 2022 r. około 80 proc. mieszkańców Tajwanu otrzymało pierwotną serię szczepionki przeciw COVID-19, a 60 proc. otrzymało dawkę przypominającą" - informuje minister zdrowia Tajwanu.