Dochody budżetu państwa w okresie styczeń–maj 2021 r. wyniosły 181,5 mld zł i były wyższe o 24,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego – podaje Ministerstwo Finansów.

Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o ok. 26,7 mld zł, przy czym największy procentowy wzrost dotyczył podatku VAT - o 26,6 proc. (tj. ok. 17,7 mld zł). Wpływy z PIT były wyższe o 22,7 proc. (tj. ok. 5,3 mld zł), z CIT - o 3,7 proc., z akcyzy - 5,6 proc., a z podatku bankowego o 10,6 proc.

Wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 18,3 mld zł i było niższe o 11,2 proc. niż rok wcześniej.

Wydatki budżetu w okresie styczeń–maj 2021 r. wyniosły 172,1 mld zł i były niższe o 10,8 mld zł, tj. 5,9 proc. niż rok temu. Jak wyjaśnia resort finansów, niższe wykonanie wydatków związane jest głównie z niższymi środkami przekazanymi do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mniej o ok. 11,9 mld zł) wynikającymi z bieżącego zapotrzebowania na finansowanie uzupełniające oraz na obsługę długu Skarbu Państwa (mniej o ok. 2,4 mld zł).

Jednocześnie składka do UE wzrosła o ok. 1,5 mld zł, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu tej składki w wyniku brexitu oraz wyższego poziomu budżetu UE i wyższej wpłaty z tytułu opłat celnych. Dodatkowo w styczniu nastąpiła zapłata skutków korekt budżetu UE uchwalonych pod koniec 2020 r. (0,4 mld zł).

Więcej niż rok temu budżet przeznaczył na dział „zdrowie” - o ok. 2,6 mld zł, co wynika z przekazania dotacji podmiotowej dla NFZ oraz w ramach subwencji ogólnej dla samorządów - o 1,6 mld zł więcej.

W efekcie nadwyżka w budżecie państwa po maju wyniosła 9,4 mld zł (po kwietniu było to 9,2 mld zł nadwyżki). W czerwcu może być podobnie, choćby z tego powodu, że zaksięgowana zostanie wpłata zysku NBP wynosząca ok. 8,9 mld zł. Nie znaczy to jednak, że kasa państwa ma się świetnie. Duża dynamika dochodów z VAT czy PIT to przede wszystkim wynik popandemicznego odbicia w porównaniu ze spadkami w ubiegłym roku. Poza tym, resort finansów pod koniec 2020 r. dokonał prefinansowania takich wydatków jak 13. emerytura, w związku z tym w tym roku wydatki FUS mogą być rzeczywiście przejściowo mniejsze.