Urząd statystyczny zrewidował w dół roczne tempo wzrostu w każdym kwartale ub.r. W pierwszym PKB zwiększył się realnie (w cenach stałych roku poprzedniego) o 2,9 proc., w drugim o 3 proc., w trzecim i 2,4 proc., zaś w czwartym o 2,5 proc.

Wstępne dane GUS z lutego br. sugerowały, że w ostatnim kwartale ub.r. PKB rósł o 0,2 pkt. proc. szybciej, zaś w pozostałych kwartałach o 0,1 pkt. proc. szybciej.

Urząd statystyczny wyjaśnił, że rewizja odzwierciedla głównie głębszy, niż wstępnie oceniano, spadek inwestycji, głównie samorządowych i rządowych.

W 2015 r. polska gospodarka powiększyła się o 3,9 proc., a rząd zakłada, że w tym roku urośnie o 3,6 proc. Dane z pierwszych miesięcy br. sugerują, że rządowa prognoza może się okazać zbyt ostrożna. Część ekonomistów podwyższyła już prognozy wzrostu PKB w tym roku do 3,8-4 proc.

W piątek GUS opublikował kolejną porcję danych, które pokazały, że gospodarka jest w fazie silnego ożywienia. To kwietniowe odczyty wskaźników koniunktury, powstających na podstawie ankiety wśród przedsiębiorstw.

Spośród ośmiu obszarów działalności, które wyróżnia GUS, ogólny wskaźnik koniunktury w kwietniu spadł tylko w jednym: informacja i telekomunikacja. W pozostałych siedmiu, w tym w przemyśle, budownictwie oraz handlu hurtowym i detalicznym, koniunktura się poprawiła.

W przemyśle przetwórczym wskaźnik koniunktury wzrósł do 9,6 pkt. proc., z 6,4 pkt. proc. w marcu (wskaźnik ten to różnica między odsetkiem przedsiębiorstw wskazujących na poprawę koniunktury a odsetkiem firm raportujących jej pogorszenie). To odczyt najwyższy od kwietnia 2010 r.

W budownictwie wskaźnik koniunktury po raz pierwszy od połowy 2011 r. znalazł się powyżej zera, co oznacza, że więcej firm z tego sektora dostrzega poprawę swojej sytuacji, niż jej pogorszenie. Wskaźnik sięgnął 2,7 pkt proc., w porównaniu do -1,4 pkt proc. w marcu.

W handlu detalicznym wskaźnik koniunktury wzrósł w kwietniu do 12,3 pkt proc., w porównaniu do 9,2 pkt. proc. w marcu. Tak wysoko nie był jeszcze nigdy w swojej historii, sięgającej 2000 r. Ten odczyt jest zgodny z przyspieszającym wzrostem sprzedaży detalicznej (obejmuje sklepy zatrudniający ponad dziewięć osób) i szerzej, konsumpcji gospodarstw domowych.

Autopromocja
#NowaRp.pl

Znacznie więcej niż wiedza

ZAPRENUMERUJ