Z kolei wśród uczelni nieekonomicznych liderem kształcenia na kierunkach związanych z ekonomią (m.in. finansów, rachunkowości i zarządzania) jest Uniwersytet Warszawski, który również przed rokiem zajął w pierwsze miejsce w naszym zestawieniu. Przedstawiciele najlepszych uczelni podczas czwartkowej uroczystości w redakcji „Rzeczpospolitej” odebrali pamiątkowe dyplomy i wzięli udział w debacie o przyszłości edukacji ekonomicznej w Polsce.

Wśród sześciu porównywanych w rankingu uczelni ekonomicznych SGH jest zdecydowanym liderem pod względem jakości nauczania a także kariery swoich absolwentów, która jest najważniejszą z czterech kategorii rankingu - mając największy wpływ na końcowy wynik. Z drugim wynikiem na pozycję wicelidera awansował w tym roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (przed rokiem zajął trzecie miejsce) zaś trzecie miejsce na podium zdobył Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Dotychczasowy wicelider rankingu, Akademia Leona Koźmińskiego, w tym roku jest czwarty.

Z kolei zmiany na podium rankingu studiów ekonomicznych są związane również ze zmianą metodologii zestawienia. W poprzednich edycjach rankingu ocenialiśmy wydziały ekonomiczne. W tym roku zestawienie wyróżnia uczelnie nieekonomiczne oferujące najlepszą edukację z zakresu ekonomii, gdyż zgodnie z zapisami Konstytucji dla Nauki, kierunki studiów są przypisane już nie do wydziałów a do szkół wyższych.

Wśród uczelni nieekonomicznych najlepsze studia ekonomiczne oferuje Uniwersytet Warszawski a wiceliderem zestawienia jest w tym roku Politechnika Gdańska (awans z ósmej pozycji przed rokiem). Na trzecim miejscu uplasował się piąty przed rokiem Uniwersytet Łódzki.

Ranking uczelni i studiów ekonomicznych „Rzeczpospolitej”, którego partnerem merytorycznym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, bazuje na najbardziej wiarygodnych źródłach danych z ogólnopolskiego Systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (ELA) oraz z POL-on, czyli Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Zestawienie wyników uzyskanych przez uczelnie i wydziały w czterech kategoriach: kariery absolwentów (w tym roku w największym stopniu zaważyły one na końcowym wyniku), jakości nauczania, potencjału naukowego oraz umiędzynarodowienia.

Nad jakością tegorocznego zestawienia czuwała kapituła z udziałem wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, Sebastiana Skuzy.

Dokładne wyniki i omówienie rankingu, którego partnerem była firma Higasa Properties, ukażą się w specjalnym dodatku do „Rzeczpospolitej” 18 grudnia br.