Investors TFI zarządza 116 PPK

O wyborze Investors TFI na firmę zarządzającą PPK decydowała przede wszystkim nasza dotychczasowa efektywność w zarządzaniu funduszami – mówi Zbigniew Wójtowicz, prezes Investors TFI.

Publikacja: 31.12.2019 11:21

Investors TFI zarządza 116 PPK

Foto: AdobeStock

Jak Investors TFI ocenia swoje dokonania w pierwszym etapie PPK?

Startując z projektem pracowniczych planów kapitałowych, zakładaliśmy, że w pierwszym etapie pozyskamy kilkadziesiąt dużych firm. Ostatecznie na współpracę z nami zdecydowało się 116 firm. Wśród naszych klientów są zarówno duże krajowe przedsiębiorstwa, jak i polskie oddziały międzynarodowych korporacji. Oceniamy więc, że pierwszy etap zakończył się dla nas sukcesem. Warto przy tym wspomnieć, że w tym roku uruchomiliśmy też ponad 80 pracowniczych programów emerytalnych. Wszystko to powoduje, że Investors TFI jest jedną z wiodących firm zarządzających długoterminowymi oszczędnościami Polaków.

Co decydowało o wyborze Investors TFI na firmę zarządzającą PPK?

Przede wszystkim nasza dotychczasowa efektywność w zarządzaniu funduszami. To właśnie dzięki niej systematycznie plasujemy się w ścisłej czołówce najlepszych krajowych towarzystw funduszy inwestycyjnych w niezależnych rankingach, w tym w rankingu „Rzeczpospolitej", w którym od czterech lat plasujemy się na pierwszym miejscu. Czołowa pozycja w zestawieniach jest efektem bardzo dobrych wyników funduszy Investors – zarówno akcyjnych i obligacyjnych, jak i mieszanych, których polityka inwestycyjna jest najbardziej zbliżona do tej, którą ustawodawca określił dla funduszy zdefiniowanej daty, w których lokowane są oszczędności gromadzone w PPK.

Wysokiej efektywności towarzyszy wieloletnie doświadczenie – nasze najstarsze fundusze mają już ponad 20 lat. Co więcej – od osiemnastu lat zarządzamy PPE, a referencje zdobyte w tym czasie zarówno od pracodawców, jak i od związków zawodowych, były ważnym czynnikiem przemawiającym na naszą korzyść podczas wyboru instytucji finansowej mającej zarządzać PPK. Istotnym elementem była też stabilność naszego zespołu zarządzającego, o czym świadczyć może fakt, że dyrektor departamentu inwestycji jest z nami 20 lat.

Ponieważ PPK są całkowicie nowym programem, dla przedsiębiorstw bardzo istotne było też to, jak mocno firma zrządzająca zaangażuje się w pomoc przy ich tworzeniu. Chodziło tu zarówno o dostarczenie narzędzi do administrowania planami, jak i o zaangażowanie w komunikację wewnętrzną informującą pracowników o zasadach oszczędzania w PPK. Również w tym aspekcie nasza oferta była bardzo dobrze przygotowana. Do dyspozycji pracodawców oddajemy system PPK Serwis, umożliwiający administrowanie PPK. Zapewniliśmy przy tym szkolenia z jego obsługi. Dla pracowników przygotowaliśmy natomiast pełen zestaw materiałów – od tradycyjnych drukowanych broszur informacyjnych, przez specjalnie uruchomioną stronę internetową, po multimedialną prezentację pokazującą konstrukcję PPK i wyjaśniającą na konkretnych przykładach kwestie, które rodziły najwięcej pytań osób zatrudnionych.

Jakie są najważniejsze etapy wdrażania pracowniczych planów kapitałowych?

Prace nad wdrożeniem pracowniczego planu kapitałowego warto rozpocząć od zdefiniowania podejścia pracodawcy do PPK. Czy traktuje go wyłącznie jako obowiązek, czy też chce z niego uczynić jedną z korzyści oferowanych pracownikom? Kolejny krok to przegląd procedur wewnętrznych firmy. Obsługa PPK wiąże się z nowymi zadaniami dla pracodawcy. Oznacza to, że musi on na przykład przydzielić je odpowiednim pracownikom, a być może także zmienić im zakres obowiązków zdefiniowany w umowie o pracę.

Równolegle trzeba przygotować się do wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzała PPK. Po jej wyborze rozpoczyna się wdrożenie PPK, składające się z kilku podstawowych i realizowanych równolegle etapów: udostępnienie systemu do obsługi planów i jego integracja z systemem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa, komunikacja wewnętrzna, której celem jest przedstawienie pracownikom najważniejszych informacji o PPK, a także zebranie deklaracji od osób zatrudnionych o przystąpieniu do uczestnictwa bądź odstąpieniu od niego oraz określających wysokość ewentualnych składek dodatkowych.

Kolejną czynnością jest zawarcie w imieniu pracowników umowy o prowadzenie PPK, po którym następuje przekazanie pierwszych składek.

Na co powinny zwracać uwagę średnie firmy przy wyborze instytucji finansowej do zarządzania PPK?

Zgodnie z ustawą o PPK o wyborze powinny decydować efektywność i doświadczenie instytucji finansowej oraz interes osób zatrudnionych. Warto więc przeanalizować, jaką efektywnością w zarządzaniu aktywami mogą się wykazać poszczególne instytucje i jakie mają doświadczenie. Dobrą weryfikacją kompetencji poszczególnych instytucji mogą być stopy zwrotu zarządzanych funduszy o polityce inwestycyjnej zbliżonej do tej realizowanej przez fundusze zdefiniowanej daty. Liczą się też referencje zdobyte przy zarządzaniu programami emerytalnymi.

Jakie macie oczekiwania przed startem drugiego etapu PPK?

Liczymy, że jako instytucja finansowa zarządzająca PPK znacząco zaistniejemy również w segmencie mniejszych przedsiębiorstw. Tak samo jak w pierwszej turze, również w drugiej ważny jest dla nas każdy klient, a kompetencje, doświadczenie oraz potencjał czynią z Investors TFI doskonałego partnera przy wdrażaniu oraz bieżącej obsłudze pracowniczych planów kapitałowych.

Jak Investors TFI ocenia swoje dokonania w pierwszym etapie PPK?

Startując z projektem pracowniczych planów kapitałowych, zakładaliśmy, że w pierwszym etapie pozyskamy kilkadziesiąt dużych firm. Ostatecznie na współpracę z nami zdecydowało się 116 firm. Wśród naszych klientów są zarówno duże krajowe przedsiębiorstwa, jak i polskie oddziały międzynarodowych korporacji. Oceniamy więc, że pierwszy etap zakończył się dla nas sukcesem. Warto przy tym wspomnieć, że w tym roku uruchomiliśmy też ponad 80 pracowniczych programów emerytalnych. Wszystko to powoduje, że Investors TFI jest jedną z wiodących firm zarządzających długoterminowymi oszczędnościami Polaków.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Biznes
Miała być rosyjska elektronika zamiast zachodniej. Jest wielka porażka
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Matriał Promocyjny
Ojcowie na urlopie to korzyści dla ich dzieci, rodzin, ale i firm
Biznes
Wiadomo już, czy Sekwana nadaje się do pływania. Organizatorzy Igrzysk Olimpijskich zdecydowali
Biznes
Pierwsza od siedmiu lat awaria rakiety Muska. Może spłonąć 20 satelitów
Biznes
Niemcy chcą się pozbyć chińskich gigantów z sieci 5G. Stają do walki z Huawei i ZTE
Biznes
UE chce, by dane napędzały biznes. Ale polskie firmy mają obawy