„Rzeczpospolita" jest patronem medialnym XXI Dorocznej Konferencji Audytingu

Jak pracować, kiedy nie można spotkać się bezpośrednio z klientem? Jak ocenić wpływ pandemii na audytowaną firmę w obliczu tak dużej niepewności? Jaka jest przyszłość branży? To m.in. na te pytania starali się znaleźć odpowiedź eksperci podczas XXI Dorocznej Konferencji Audytingu – najważniejszego wydarzenia w branży, organizowanego przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów. W tym roku, po raz pierwszy, konferencja odbyła się w formule online. Patronat medialny nad XXI DKA objęła „Rzeczpospolita".

Eksperci zgodnie stwierdzili, że w dobie pandemii waga dobrego audytu rośnie.

– Im większa niepewność, tym większe zapotrzebowanie na rzetelną i prawdziwą informację – podkreślała prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Barbara Misterska-Dragan. Zwracała też uwagę na rosnące znaczenie niezależności audytora. W tym trudnym gospodarczo okresie niektóre firmy mogą ulec pokusie, by przyjąć zbyt optymistyczne założenia podczas oceny kontynuacji działalności w sprawozdaniach finansowych. Zadaniem biegłego rewidenta jest ich weryfikacja.

– Obowiązuje nas zawodowy sceptycyzm. Będziemy nie raz zderzać się z presją i punktem widzenia zarządu. Liczymy na konstruktywne podejście rad nadzorczych i komitetów audytu. Na to, że ich przedstawiciele będą otwarci na nasze argumenty – zaapelowała szefowa KRBR.

W konferencji uczestniczyli też przedstawiciele Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

– Naszym zadaniem jest zwiększanie bezpieczeństwa obrotu. Prowadzone przez nas kontrole służą nie tylko karaniu, chcemy przede wszystkim, żeby standardy pracy firm audytorskich były jeszcze wyższe, żeby można było dzielić się doświadczeniami – mówił Marcin Obroniecki, prezes PANA.

Wspólnym mianownikiem tegorocznej konferencji była pandemia. Zmieniła nieodwracalnie świat i sposób funkcjonowania wielu zawodów. Tam, gdzie było to możliwe, wprowadzono pracę zdalną. Audytorzy przestawili się na ten model, ale wymagało to inwestycji i wiązało się z wieloma wyzwaniami, również natury technologicznej.

– Ważna jest np. kompatybilność urządzeń, aby można było sprawnie realizować pracę zdalnie – podkreślano podczas jednego z paneli dyskusyjnych, w których brali udział przedstawiciele małych, średnich i dużych firm audytorskich.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

W wystąpieniach ekspertów oraz panelach jak mantra pojawiało się słowo „niepewność". Wszyscy zgodnie stwierdzili, że na znaczeniu zyskiwać będą informacje dotyczące teraźniejszości i przyszłości. Dane historyczne, których dotyczy sprawozdanie finansowe – choć też oczywiście ważne – będą mieć jednak znaczenie drugorzędne.

– Szkoda wysokich kompetencji audytorów, żeby koncentrowali się wyłącznie na żmudnym badaniu historycznych danych. Rolą biegłego rewidenta w zmieniającej się rzeczywistości powinno być analizowanie przyszłych ryzyk i mam nadzieję, że gdy spotkamy się na XXX DKA, to właśnie taką pracę będą państwo wykonywać – mówił Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Wtórował mu Andrzej Nartowski, ekspert corporate governance. Zwracał też uwagę na poszerzony krąg interesariuszy. – To już nie jest tylko układ spółka – akcjonariat – audytor. Mamy też m.in. pracowników, społeczność, klientów, dostawców – wymieniał.

Kondycja branży jest skorelowana z sytuacją całej gospodarki. Według prof. Witolda Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PwC, możliwe są dwa scenariusze w związku z trwającą pandemią. Optymistyczny, w którym recesja potrwa jeszcze kilka kwartałów, i pesymistyczny z recesją kilkuletnią. – Na pewno zmienią się modele biznesowe. Kryzys „przeora" gospodarkę, ale przyczyni się do przyspieszenia postępu technologicznego – podsumował.

Jak wynika z wypowiedzi podczas DKA, biegli rewidenci mają przekonanie, że celem branży powinno być dbanie o jakość usług, rozumianą nie tylko poprzez pryzmat kompetencji zawodowych, ale i umiejętność zachowania niezależności i zawodowego sceptycyzmu wobec przekazywanych przez klientów informacji. Niezwykle ważne jest także zrozumienie gospodarki, które jest kluczowe zwłaszcza w okresie kryzysu.

„Rzeczpospolita" jest patronem medialnym XXI Dorocznej Konferencji Audytingu