Zysk netto został wypracowany na poziomie 2 484 tys. zł, odnotowując niewielki wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 0,2 proc.

Spółka Patentus, która w listopadzie zeszłego roku zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, stając się 377 podmiotem notowanym na rynku podstawowym, opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2010 roku.

- Słabszy wynik na działalności operacyjnej jest efektem poniesionych wyższych kosztów sprzedaży oraz kosztów związanych z zarządzaniem w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego - mówi Józef Duda, prezes Patentusa.

Koszty ze sprzedaży wyniosły 977 tys. zł i ich poziom wzrósł o 520 tys. zł w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy zeszłego roku.

W I kwartale br. osiągnięto znaczącą nadwyżkę przychodów finansowych nad kosztami finansowymi, czego efektem jest zysk netto wypracowany na poziomie 2 484 tys. zł. Wynik jest bardzo zbliżony do tego, który Patentus S.A. uzyskał w analogicznym okresie 2009 roku (2 478 tys. zł) - wzrósł więc o 0,2%, tj. o 6 tys. zł. Znaczący wzrost odnotowano również w przypadku zysku brutto ze sprzedaży. Wypracowana kwota 4 477 tys. zł jest o ponad 10% wyższa od uzyskanej w I kwartale zeszłego roku.

- Osiągnięte wyniki to efekt realizacji założonej strategii, zakładającej m.in. umacnianie pozycji Spółki w segmencie urządzeń oraz maszyn górniczych - twierdzi Józef Duda, Prezes Zarządu Patentus S.A. Firma stale uczestniczy w przetargach, które zostały ogłoszone w 2009 roku oraz tych, rozpisywanych na bieżąco. W I połowie stycznia br. Spółka zawarła trzy umowy z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. Łączna wartość tych transakcji wyniosła ponad 6 mln zł netto.

W zeszłym roku spółka uruchomiła również nową formę sprzedaży swoich produktów, jaką jest leasing finansowy. - W ramach nowej usługi możemy pochwalić się wygraniem zlecenia na dostawę oraz leasing finansowy nowego przenośnika zgrzebłowo-ścianowego dla Kopalni Węgla Kamiennego Sośnica - Makoszowy. Zakładamy, iż przetarg nie zostanie oprotestowany i procedura przetargowa zostanie zakończona niezwłocznie. Wartość umowy związanej z wygranym przetargiem wyniesie około 5,5 mln zł - dodaje Józef Duda.

Patentus prowadzi także zaawansowane rozmowy z chińską firmą Tongmei w celu zawiązania spółki joint venture oraz uruchomienia fabryki w Chinach. Spółka dzierżawiłaby 6 hal produkcyjnych o łącznej powierzchni około 10 tys. m.kw. Zarząd spółki prowadzi prace w mające na celu uruchomienie produkcji w październiku tego roku.