Kontrola „Wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi" zaplanowana na trzeci i czwarty kwartał tego roku, będzie dla samorządów jedna z najważniejszych w tym roku. W swoim planie pracy na ten rok Izba zaplanowała ocenę stanu przygotowania gmin do zorganizowania i wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który ruszy 1 lipca br. Kontrolerzy Izby sprawdzą m.in. przetargi na firmy wywożące odpady komunalne.

Gminy, które zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są właścicielami śmieci i odpowiadają za ich odbiór od mieszkańców, muszą w drodze przetargu wybrać firmy, które będą realizowały to zadanie.

Obowiązkowe przeprowadzenie przetargu wywołało sprzeciw części samorządowców, którzy uważają, że gminy powinny mieć możliwość zlecania odbioru odpadów bez przetargów własnym jednostkom, czy to zakładom budżetowym, czy spółkom komunalnym. Tymczasem ustawa zobowiązuje je do przeprowadzenia przetargów. Zdaniem niektórych samorządów, jest to wbrew przepisom unijnym. Inowrocław zaskarżył ten obowiązek do Trybunału Konstytucyjnego i czeka na zajęcie się sprawą.

Samorządowcy obawiają się, że polski rynek odpadów opanują zagraniczne koncerny stosując na początku ceny poniżej kosztów. Z kolei Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami zrzeszający firmy działające na tym rynku, uważa, że przetargi powinny być przeprowadzone, bo w przeciwnym razie rynek zostanie zmonopolizowany przez spółki komunalne.