Rolnicy są bowiem zaniepokojeni informacjami i pogłoskami na temat ograniczenia lub wycofania się z prowadzenia takich działań przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która finansuje je już o 1996 roku.

Wiktor Szmulewicz, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych w specjalnym liście do ministra Kalemby napisał m.in.: „...stosowanie tego dofinansowania przyczyniło się do wyeliminowania zagrożenia epizootycznego związanego z porzucaniem (ze względu na koszty związane z zakazem stosowania w żywieniu zwierząt mączek mięsno – kostnych) zwłok zwierząt po lasach i rowach."

Kazimierz Plocke, Sekretarz Stanu w Ministerstwie rolnictwa poinformował, że resort przygotował już na przyszły rok pieniądze na te potrzeby. To 81.830 tys. zł.

Będą one przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie do kosztów zboru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku: bydło, owce, kozy, świnie, konie.