Po kilkudniowych negocjacjach w sprawie ceny przejęcia oraz kwestiach personalnych obie strony zdecydowały kontynuować proces łączenia koncernów. najważniejsi akcjonariusze obu firm zgodzili się na nowe ustalenia, co oznacza, że nie ma żadnych przeszkód by zgromadzenie akcjonariuszy zatwierdziło fuzję.

Połączenie obu firm ma ostatecznie nastąpić w lipcu tego roku. W ten sposób powstanie nowy największy światowy producent cementu.

Pierwotna umowa połączenia Holcim z Lafarge została wynegocjowana w kwietniu zeszłego roku. Jednak w ciągu ostatnich kilku miesięcy szwajcarski Holcim znacznie poprawił swoją sytuacje finansową i władze firmy uznały, że dotychczasowa umowa nie odpowiada obecny warunkom rynkowy. Zażądały renegocjacji umowy, nie zgadzając się też by szefem nowej firmy został Bruno Lafont, obecny prezes Lafarge.

Początkowo francuska firma kategorycznie odmówiła negocjacji i nie zgadzała się na jakiekolwiek zmiany. Jednak w wyniku największych akcjonariuszy spółki władze Lafarge podjęły negocjacje z Holcim.

Lafarge zgodził się, że szefem nowej firmy nie zostanie Bruno Lafont, ale ma prawo wybrać innego kandydata. Jego nazwisko ma być znane w ciągu "najbliższych kilku dni". Lafont zostanie szefem rady nadzorczej - jednak będzie to stanowisko dzielił z obecnym prezesem Holcim - Wolfgangiem Reitzlerem.

Udało się także renegocjować zasady wymiany akcji miedzy koncernami - z korzyścią na rzecz udziałowców Holcim. Właściciele akcji Lafarge otrzymają za 10 akcji firmy, po 9 udziałów Holcim. W poprzedniej wersji wymiana miała być 1:1.

Francuski Lafarge i szwajcarski Holcim, to odpowiednio drugi i trzeci największy producent cementu. Obie firmy, których łączne obroty przekraczają 30 mld euro, zatrudniają ponad 130 tys. ludzi na świecie. Lafarge, największy na świecie producent cementu (bez Chin) i drugi granulatów wypracował w 2013 r. obroty 15,2 mld euro, a Holcim 19,7 mld franków (16,1 mld euro). Lafarge osiąga ponad 60 proc. obrotów na wschodzących rynkach, jest obecny zwłaszcza w Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Po połączeniu obu firm powstanie największy koncern cementowy na świecie o obrotach wartości 44 mld dolarów rocznie.