Prawie połowę wypracowanego przez Trans Polonię w ubiegłym roku zysku netto ma trafić do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Zarząd na najbliższym ZWZA będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie 0,16 zł na akcję. Chce też aby dniem dywidendy był 11 czerwca, a dniem jej wypłaty 26 czerwca. Rok temu spółka nie dzieliła się zyskiem z akcjonariuszami.

W 2014 r. skonsolidowane przychody Trans Polonii wyniosły 65,3 mln zł, co było wynikiem o 20,4 proc. lepszym niż w 2013 r. Zarząd przekonuje, że to w dużej mierze efekt dokonywanych w ostatnich latach inwestycji w tabor własny. W ubiegłym roku firma kupowała zwłaszcza nowoczesne ciężarówki do przewozu płynnej chemii i ładunków spożywczych. - Trans Polonia postawiła w ostatnich latach szczególny nacisk na rozwój organiczny. Cały program zakupu nowych ciągników oraz cystern w minionym 2014 roku wyniósł ponad 12 mln zł – informuje Dariusz Cegielski, prezes Trans Polonii, w liście do akcjonariuszy.

Dodaje, że lepsze przychody grupa wypracowała mimo trudności związanych z sytuacją polityczną na Ukrainie, która negatywnie wpłynęły na liczbę zleceń transportowych na kierunkach wschodnich. Bardzo dobrze rozwijają się za to przewozy realizowane do i z krajów Europy Zachodniej, w tym zwłaszcza Niemiec, Holandii, Belgii i Francji. Trans Polonia w ubiegłym roku około 47 proc. sprzedaży zrealizowała na rynkach zagranicznych.

Wysokie przychody nie przełożyły się na zyski. Czysty zarobek grupy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w ubiegłym roku niespełna 2,3 mln zł, co oznaczało jego zniżkę o 10,9 proc. Zanotowany spadek był m.in. efektem zwiększonych kosztów amortyzacji nowego taboru oraz ujemnych różnic kursowych.

- W kolejnych latach planujemy konsekwentne zwiększanie przychodów, a szansę na to upatrujemy w dalszym rozwoju na rynkach zagranicznych. Prawdziwe wyzwanie stanowi dla nas rynek zachodni, na którym konkurujemy z firmami, które istnieją na tym rynku od wielu pokoleń – twierdzi Cegielski. Dodaje, że poza dążeniem do zwiększania sprzedaży uwaga zarząd będzie się skupiać również na poprawieniu rentowności świadczonych usług.