Dyrektor generalny spółki Paweł Graczew poinformował, że audyt złoża Suchoj Łog wykazał zawartość 40 mln uncji złota w zasobach rudy sięgających 540 mln ton, mierzonych zgodnie z międzynarodowymi standardami JORC - informuje Reuters.

Oznacza to, że w złożu należącym do Polyus znajduje się ponad 25 proc. rosyjskich rezerw złota.

Polyus kupił złoże Suchoj Łog w 2017 roku od rosyjskiego rządu.

Dyrektor generalny Polyus Paweł Graczew

Dyrektor generalny Polyus Paweł Graczew

Bloomberg

Paweł Graczew powiedział agencji Reutera, że złoże Suchoj Łog to jedno z największych na świecie złóż złota. Dzięki niemu Polyus umocnił swoja pozycję na rynku i jest drugim pod względem zasobów złota koncernem wydobywczym tego kruszcu na świecie.

Koncern planuje przedstawić do końca 2020 roku wstępne wyniki studium wykonalności i oszacować koszty wydobycia złota. Ze wstępnych szacunków wynika, że koszt projektu to 2-2,5 miliarda dolarów. Polyus chce też kupić pozostałe 22 procent udziałów w gigantycznym złożu, którego jeszcze nie posiada, od partnera projektu, firmy Rostec. Oferuje za nie 128 milionów dolarów.