"Na mój wniosek członkowie zarządu i rady nadzorczej @PAIH.pl zostali odwołani. Nowe władze będą wyłonione w trybie konkursu" - napisał Hetman na swoim koncie na platformie X (dawniej Twitter).

PAIH jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), to pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju.