Co trzeci przedsiębiorca ma ponad 50 lat. Na emeryturze firmę częściej zakładają kobiety

W zeszłym roku osoby po pięćdziesiątce założyły 35 tys. nowych firm. Większość z nich zaczęła prowadzić biznes, bo straciła etat lub przeszła na emeryturę.

Publikacja: 08.11.2023 12:54

Co trzeci przedsiębiorca ma ponad 50 lat. Na emeryturze firmę częściej zakładają kobiety

Foto: Adobe Stock

W Polsce osoby po 50. roku życia są bardziej skłonne do zakładania własnych firm niż ich rówieśnicy z większości innych krajów UE. Wyższy w Polsce (23 proc.) niż w UE (18 proc.) udział samozatrudnionych wśród aktywnych zawodowo w grupie osób 50+ jest zjawiskiem korzystnym ze względu na starzenie się społeczeństwa polskiego – uważają analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, którzy zaprezentowali raport "Przedsiębiorcy 50+". Podali w nim dane statystyczne oraz wyniki badania ankietowego wśród osób, które mają 50 lat i prowadzą działalność gospodarczą.

W porównaniu do innych krajów więcej jest samozatrudnionych niż przedsiębiorców zatrudniających pracowników. W Polsce pracowników ma co piąta osoba 50+ prowadząca działalność gospodarczą, a średnio w Unii – co trzecia.

Co ciekawe, im starsi są ludzie aktywni zawodowo, tym więcej jest wśród nich przedsiębiorców. Tak jak wśród aktywnych zawodowo 50+ jest to 23 proc,
to już wśród pracujących osób 75+ - aż 44 proc. Większość z prowadzących działalność gospodarczą w wieku emerytalnym ma wyższe lub średnie wykształcenie. Rzadko (16 proc.) zdarzają się osoby z zasadniczym lub podstawowym.

Czytaj więcej

W ofertach pracy na razie nie widać gwiazdkowej gorączki

Pięćdziesięciolatkowie najczęściej działają w handlu i budownictwie

Z danych ZUS wynika, że pod koniec maja 854 tys. aktywnych płatników ubezpieczenia zdrowotnego - czyli przedsiębiorców - miało skończonych 50 lat. Stanowili oni około jedną trzecią wszystkich płatników składek. Najwięcej prowadziło działalność handlową, działało w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej oraz w branży budowlanej.

W zeszłym roku co ósma osoba, która rozpoczęła swoją działalność gospodarczą miała 50 lub więcej lat. Najczęściej zajęły się one handlem lub budownictwem, a prawie co dziesiąta - działalnością profesjonalną, naukową i techniczną oraz przetwórstwem przemysłowym.

Wśród osób po pięćdziesiątce zakładających działalność przeważają mężczyźni, ale wśród osób w wieku emerytalnym więcej podmiotów rejestrują kobiety.

Przedsiębiorcy emeryci rzadko zatrudniają

Większość z badanych pięćdziesięciolatków założyła biznesy, gdy byli młodsi. Największa część ich firm (42 proc.) funkcjonuje na rynku od 10 do 25 lat. Z badania ankietowego PIE wynika, iż firmy prowadzone przez badanych przedsiębiorców 50+, którzy założyli działalność przed 50. rokiem życia, mają historię średnio 23-letnią.

Dominującą formą prawną prowadzonej przez respondentów działalności jest jednoosobowa działalność gospodarcza, którą deklaruje 63 proc. badanych. Spółki stanowią 33 proc., a działalność w formie franczyzy – 4 proc.

Czytaj więcej

Pokolenie Z schodzi na ziemię. Zmienia priorytety na rynku pracy

41 proc. firm założonych przez osoby przed 50. rokiem życia, charakteryzuje się rocznymi przychodami za 2022 r. poniżej 100 tys. zł, a tylko 5 proc. przedsiębiorstw osiąga przychody powyżej 10 mln zł rocznie.

Wśród badanych firm założonych przez osoby po 50. roku życia prawie połowa (48 proc.) miała w zeszłym roku przychody poniżej 100 tys. zł, a tylko 2 proc. powyżej 10 mln zł. Ale trzeba podkreślić, że wśród osób, które rozpoczęły działalność po pięćdziesiątce, prawie 80 proc. to samozatrudnieni.

Bariery podobne jak w przypadku młodych

Zapytano przedsiębiorców o przyczyny założenia działalności. Aż 71 proc. wskazało na potrzebę niezależności, ale też ponad 60 proc. ankietowanych wskazało na chęć wykorzystania doświadczenia zawodowego i wiedzy, konieczność utrzymania aktywności zawodowej po utracie pracy na etacie lub po przejściu na emeryturę, potrzebę wyższych zarobków lub spełnienie marzeń o prowadzeniu biznesu. Dla ponad połowy była to chęć lepszego zarządzania czasem, forma wykorzystania zaoszczędzonych pieniędzy, czy ucieczka przed samotnością. Niezadowolenie z pracy na etacie wskazało 47 proc. respondentów.

PIE zapytał także o najpoważniejsze problemy przy rozpoczynaniu biznesu. Te nie różnią się od barier wskazywanych przez ogół przedsiębiorców w innych badaniach. Są to bariery finansowe, szczególnie trudności w pozyskaniu kapitału zewnętrznego oraz brak środków na promocję firmy, a także bariery popytowe, zwłaszcza trudności w pozyskaniu klientów oraz silna konkurencja w branży. Dla co trzeciej osoby barierą były zawiłe procedury administracyjne.

Z ankiety wynika, że 70 proc. badanych jest zadowolonych z założenia własnej firmy. Uważają, że praca w niej daje większe możliwości rozwoju i większą satysfakcję, niż praca na etacie. Jest to dla nich sposób na aktywność zawodową tak długo jak chcą, bez względu na to, ile mają lat. Z takimi stwierdzeniami nie zgadzała się co piąta osoba, co może oznaczać brak zadowolenia z prowadzenia biznesu.

Na pytania dotyczące rozwoju własnego i firmy większość odpowiedziała pozytywnie. Prawie 80 proc. zadeklarowało, że stale uczy się nowych umiejętności i zdobywa wiedzę, a trzy czwarte badanych stara się, aby ich firma stale się rozwijała.

W Polsce osoby po 50. roku życia są bardziej skłonne do zakładania własnych firm niż ich rówieśnicy z większości innych krajów UE. Wyższy w Polsce (23 proc.) niż w UE (18 proc.) udział samozatrudnionych wśród aktywnych zawodowo w grupie osób 50+ jest zjawiskiem korzystnym ze względu na starzenie się społeczeństwa polskiego – uważają analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, którzy zaprezentowali raport "Przedsiębiorcy 50+". Podali w nim dane statystyczne oraz wyniki badania ankietowego wśród osób, które mają 50 lat i prowadzą działalność gospodarczą.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Biznes
Najdroższe miasta do życia. Jeden kraj zdominował pierwszą 10
Materiał partnera
Rynek mocy do przeglądu, a elastyczność pilnie poszukiwana
Biznes
"Przerażające" wyniki badań uczciwości w firmach
Biznes
"Cwaniactwo zaczęło być trendy". Spadły standardy uczciwości w polskich firmach
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Biznes
Polskie firmy duszone kosztami. Lista problemów
Biznes
Lego i Nike można nadal kupić w Rosji. Chciwość nie ma granic