Zamiarem jest rozwiązanie umów o pracę z nie więcej niż 230 pracownikami co stanowi około 10 proc. wszystkich zatrudnionych w spółce. Zwolnienia planowane są w okresie nie dłuższym niż do 31 stycznia 2024 r.

- Decyzja zarządu wynika z pogorszenia sytuacji finansowej spółki związanej ze znacznym spadkiem popytu na meble, co skutkuje koniecznością podjęcia działań mających na celu poprawę efektywności operacyjnej i kosztowej oraz koniecznością dostosowania poziomu kosztów zatrudnienia do obecnej sytuacji finansowej i rynkowej emitenta. Decyzja zarządu o przeprowadzeniu zwolnień grupowych jest jednym z elementów szerszego programu oszczędnościowego mającego na celu dostosowanie kosztów spółki do obecnej sytuacji rynkowej - wyjaśnia Forte w komunikacie.

Czytaj więcej

W firmach znikają miejsca pracy. IKEA zwalnia, Klose bankrutuje

Szacunkowa wysokość kosztów redukcji zatrudnienia to ok. 7 mln zł. Rezerwa związana ze zwolnieniem grupowym obciąży wyniki spółki w III kwartale roku obrotowego 2023/24 (rok obrotowy 2023-24 obejmuje okres rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 i kończący się 31 marca 2024 r.). Ostateczny koszt związany ze zwolnieniami grupowymi zostanie podany w sprawozdaniu finansowym za II połowę roku obrotowego 2023/24.